Witamy na stronie internetowej Parafii Świętej Barbary
w Bieruniu Nowym

 Modlitwa do Świętej Barbary
 
Święta Barbaro, któraś zostawiła Kościołowi
świetlany przykład czystości i męstwa,
wstaw się za nami do Boga,
abyśmy przez Twoje zasługi
otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach
oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Święta Barbaro, módl się za nami.

 

 

Liturgia

 

2018-07-20, Piątek
Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8, Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16 (R.: por. 17b), J 10, 27, Mt 12, 1-8
2018-07-21, Sobota
Mi 2, 1-5, Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14 (R.: por. 12b), Mt 11, 29ab, Mt 12, 14-21
2018-07-22, Niedziela
Jr 23, 1-6, Ps 23 (22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1), Ef 2, 13-18, J 10, 27, Mk 6, 30-34