Witamy na stronie internetowej Parafii Świętej Barbary
w Bieruniu Nowym

 Modlitwa do Świętej Barbary
 
Święta Barbaro, któraś zostawiła Kościołowi
świetlany przykład czystości i męstwa,
wstaw się za nami do Boga,
abyśmy przez Twoje zasługi
otrzymali pomoc we wszystkich potrzebach
oraz obronę we wszystkich niebezpieczeństwach.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 
Święta Barbaro, módl się za nami.

 

 

Liturgia

 

2019-01-19, Sobota
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Hbr 4, 12-16, Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c), Por. Łk 4, 18, Mk 2, 13-17
2019-01-20, Niedziela
Druga Niedziela zwykła
Iz 62, 1-5, Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 7-8. 9 i 10ac (R.: por. 3), 1 Kor 12, 4-11, Por. 2 Tes 2, 14, J 2, 1-11
2019-01-21, Poniedziałek
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Hbr 5, 1-10, Ps 110 (109), 1b-2. 3-4 (R.: por. 4b), Por. Hbr 4, 12, Mk 2, 18-22