Ruch Światło-Życie

 

 

Już od początku istnienia parafii obecny jest w niej Ruch Światło - Życie popularnie nazywany "Oazą". Trudno ocenić dziś, ile osób było od tego czasu uczestnikami tej wspólnoty, lecz znając nie zapisane nigdzie świadectwa zapewne było ich sporo. Dziś wspólnota liczy ok. 20 osób i tak jak na początku obecności w naszej parafii, "Oaza" spotyka się w piątki. Po uczestnictwie w wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 gromadzimy się w Domu Parafialnym, by hymnem do Ducha Św. rozpocząć cotygodniowe spotkanie.

 

 

 

 

 

Pierwszą część spotkania wypełnia śpiew, zgodnie z zasadą, że kto śpiewa dwa razy się modli. Bogaty w przepiękne pieśni i piosenki śpiewnik oazowy stanowi naszą podporę i dostarcza wiele przyjemności i radości ze wspólnego śpiewu.

Spotkania nad Słowem Bożym, to kolejny etap naszego spotkania. Wiara wymaga wspólnoty świadectwa, a my pragniemy nim ubogaceni poznawać Chrystusa. Tym samym poznajemy siebie, sens i cel naszej życiowej drogii. Zabawy i ogłoszenia poprzedzają Apel Jasnogórski, który jest nieodłącznym elementem naszych spotkań. 
          
Później już tylko towarzyskie rozmowy do późna...

Każdy pierwszy piątek miesiąca gromadzi nas Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Prawda, którą poznajemy owocuje także w naszym zaangażowaniu w życie parafii.


Uczestniczymy w różnych modlitwach parafialnych, przygotowujemy Drogę Krzyżową, nocne czuwania. Niektórzy doskonale pamiętają przygotowane i przeprowadzone przez nas Apele październikowe czy majowe, ubogacone przedstawieniami czy scenkami. Pod swoją opieką mamy zawsze jeden z ołtarzy Bożego Ciała. Pomagamy przy liczeniu wiernych, ubogacamy Msze młodzieżowe, wreszcie współredagujemy i kolportujemy informator parafialny - "Święta Barbara".

 

Zapraszamy i Ciebie do naszej wspólnoty!

 

 

 

 

Spodobało się Bogu zbawiać ludzi nie pojedyńczo, ale we wspólnocie, dlatego, gdy chcesz modlitewnego wsparcia, wspóloty ludzi młodych, którzy nie wstydzą się wiary i chcą poznawać Chrystusa, żyć chrześcijańskimi wartościami, poszukiwać w Bogu wartości nadającej sens życiu, gdy chcesz mieć swój twórczy udział w życiu parafii, którą tworzysz zapraszamy Cię do naszej wspólnoty.

 

Jesteś gimnazjalistą? Chodzisz do szkoły średniej?

Jezus i my czekamy na Ciebie!

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.