Bierzmowanie

 

 

 

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości w wierze. W tym sakramencie udziela nam Chrystus Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy i Miłości. W naszej parafii zazwyczaj bierzmowanie odbywa się pod koniec roku szkolnego. Przystępują do niego uczniowie kończący naukę w gimnazjum, ale nie tylko oni.

 

Aby godnie przyjąć ten sakrament duszpastersko wymagana jest roczna formacja kandydatów. Kandydaci do bierzmowania zgłaszają się we wrześniu, czyli na początku roku szkolnego i uczestniczą w spotkaniach oraz nabożeństwach przez cały rok. Sakramentu bierzmowania udziela biskup, który może kapłana upoważnić, by mu w tym pomógł.

 

 

 

 

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także inny katolik może to uczynić - musi to być jednak osoba już bierzmowana, wierząca i praktykująca.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.