Parafia
św. Barbary
w Bieruniu Nowym

Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE - JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
21/11

NIEDZIELA                          21.11.2021      Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7.00     w int. Parafian

8.30     za + Andrzeja Marczak w 1 r. śm. oraz ++ z rodzin Marczak, Pawlas, Olkowicz, Nowak,

             Pyka, Richter i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00   za + Józefa Kachel – od żony z dziećmi

11.30   za + Feliksa Lincer oraz ++ rodziców Amelię i Alfreda

16.00   za + Adama Bobak z ok. ur.

 

PONIEDZIAŁEK                  22.11.2021      Wspom. św. Cecylii, dz. i męcz.

7.00     1) za + Stanisława Pokorskiego z ok. ur. – od żony z dziećmi

            2) za ++ rodziców Teresę i Szczepana Sklorz, ++ z rodzin Jagoda i Dryja,

             Halinę Major oraz Jana Przyłucki        

18.00  za + Tadeusza Janota

 

WTOREK                              23.11.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Andrzeja Woszczyk – od sąsiadów z ul. Granitowej 120

18.00   1) za + Franciszka Talik w 11 r. śm.

            2) za ++ Ludmiłę i Franciszka Krzempek

 

ŚRODA                                  24.11.2021      Wspom. św. męcz. Andrzeja Dung – Lac, prezb. i Tow.

7.00     1) za +Jana Bożek w 18 r. śm.

             2) za ++ Jana Gawliczek, żonę Anielę i syna Jana

18.00   za + Józefa Jopek w r. śm.

 

CZWARTEK                         25.11.2021      Dzień powszedni

7.00     za ++ Karolinę i Karola Pietryasz oraz rodziców i rodzeństwo z obu str.

18.00   1) za + Władysława Brandys w 7 r. śm. – od żony z rodziną

            2) za ++ rodziców Elżbietę i Teofila Losoń, brata Grzegorza, dziadków oraz ++ z pokr.

 

PIĄTEK                                 26.11.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Dawida Sindera

15.00    za + Andrzeja Lasek w 4 r. śm.

18.00   za ++ Helenę i Franciszka Orawiec, syna Krzysztofa oraz Adelę

              i Zygfryda Pilorz i syna Piotra

 

SOBOTA                                27.11.2021      Dzień powszedni

7.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą

             o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Oliwii Tomasik z ok 1 r. ur.

             2) za + Andrzeja Duży w dz. po śm.

18.00   1) za + Wojciecha  Kocoń w 12 r. śm. – od rodziców

            2) za + Jana Purat w 11 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

 

 NIEDZIELA                         28.11.2021      I Niedziela Adwentu

7.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Jerzego Bajda z ok 60 r. ur. (TD)

8.30     w int. Parafian

10.00    za ++ Helenę i Józefa Handzlik oraz teściów Wiktora i Józefę Kaczmarczyk

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Stanisława Bednarz z ok 70 r. ur. (TD)

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych

              oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
14/11

NIEDZIELA                          14.11.2021      XXXIII Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
              o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Bogdana Goraus z ok. 45 r. ur. oraz o Boże błog. dla
              całej rodziny (TD)

10.00   za + męża Andrzeja Walczak w 7 r. śm. oraz ++6 z rodziny

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Bartłomieja w dn. ur.

16.00   za ++ Helenę i Władysława Rembiesa, Krzysztofa Przerwa oraz Ryszarda Jurecki

 

PONIEDZIAŁEK                  15.11.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za + Józefa Urbańczyk – od pracowników Działu Energomechanicznego Zakładu
              Górniczego Janina

             2) za + Andrzeja Woszczyk – od sąsiadów z ul. Węglowej 37 i 39    

18.00    za ++ Wiktorię i Kazimierza Księżarczyk w r. śm. oraz ++ rodziców z obu str.

 

WTOREK                              16.11.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Lecha Ligockiego – od sąsiadów

18.00   1) za ++ Bronisławę i Michała Napieralskich, syna Mariana oraz Zofię i Tadeusza Piaseczny

             2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Michała i Jacka z ok. r. ur.

 

ŚRODA                                  17.11.2021      Wspom. św. Elżbiety Węgierskiej, zak.

7.00     1) za + Stanisława Durda w dn. ur.

             2) za ++ Kazimierę i Stefana Brończyk

18.00    za + Romana Nowak w 8 r. śm.

 

CZWARTEK                         18.11.2021      Wspo. Bł. Karoliny Kózkówny

7.00     za ++ Julię Dreinert, mężów Jana i Józefa, synów, synowe i wnuki

18.00   1) za ++ tatę Władysława w r. śm. oraz mamę Marię

            2) za + Czesława Rojek

PIĄTEK                                 19.11.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Halinę Bobak – od Marysi i Wioli z rodziną

15.00   w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00   za ++ Franciszka Orawiec w 1 r. śm. oraz żonę Helenę

 

SOBOTA                                20.11.2021      Wspom. św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

7.00     za + Kazimierę Miś w r. ur. oraz ++ Krystynę, Tadeusza, Waldemara i dziadków z obu str.

18.00   1) za + Adama Adamskiego z ok. ur. oraz ++ rodziców i teściów

            2) za + Stanisława Pająk w 5 r. śm. – od żony z dziećmi

 

NIEDZIELA                          21.11.2021      Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7.00     w int. Parafian

8.30     za + Andrzeja Marczak w 1 r. śm. oraz ++ z rodzin Marczak, Pawlas, Olkowicz, Nowak,
              Pyka, Richter i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00   za + Józefa Kachel – od żony z dziećmi

11.30   za + Feliksa Lincer oraz ++ rodziców Amelię i Alfreda

16.00   za + Adama Bobak z ok. ur.

INTENCJE MSZALNE - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
07/11

NIEDZIELA                          07.11.2021      XXXII Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Emilię i Edwarda Czopek oraz ++ rodziców z obu str.

10.00    za + Kazimierza Płonka w 4 r. śm. oraz ++ z rodzin Płonka i Stanek

11.30     za ++ z rodzin Biegun, Pach i Gach, ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16.00    za ++ Krzysztofa Palka, teścia Romana oraz ++ rodziców

 

PONIEDZIAŁEK                  08.11.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za + Mariana Poprawski – od Rady Parafialnej

            2) za + Eugeniusza Kurek w 30 dn. po śm.    

18.00   1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Alojzego Gembołyś z ok. 65 r. ur. oraz

             o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

            2) za ++ Edwarda Wojciechowskiego z ok. ur., żonę Krystynę oraz ++ z rodziny

 

WTOREK                              09.11.2021      Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7.00     za + Danutę Szwelthalter – od sąsiadów z ul. Węglowej 43

18.00   1) za ++ Helenę i Jana Kocoń, męża Benedykta Janosz, jego rodziców i braci

             oraz Stanisława i Darka Zakrzewskich

            2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Kacpra Wielgus z ok. ur.

 

ŚRODA                                  10.11.2021      Wspom. św. Leona Wielkiego, pap. i dK

7.00     1) za ++ Dariusza Nieć, Helenę i Jana Chaim, Stanisława Sieradzkiego,

              Ryszarda Juszczyk oraz ++ z rodziny

             2) za + Jana Majowskiego – od pielgrzymów z Bierunia

18.00   za + Jana Walus z ok. ur. – od żony z dziećmi i wnukami

 

 

CZWARTEK                         11.11.2021      Wspo. Św. Marcina z Tours, bpa

7.00     za + Bernardę Witkowską w 14 r. śm.

10.00   w int. Ojczyzny

18.00   1) za ++ Ludwika i Janinę Budny, córkę, zięcia, wnuków oraz rodziców

             2) za + Henryka Osowskiego w 30 dn. po śm.

 

PIĄTEK                                 12.11.2021      Wspom św. Jozafata, bp. i męcz.

7.00     za + Władysława Skamaj oraz ++ rodziców z obu str.

15.00    za + Marka Chabierskiego – od Doroty Gałat z rodziną

18.00    za + Rozalię Krańską w dn. ur. oraz ++ rodziców Rozalię i Jana

 

SOBOTA        13.11.2021      Wspom. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

7.00     za + Bogusława Gałka w 2 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

18.00    1) za + Stanisława Augustyniak

             2) za ++ Jana Śleziona w r. śm. oraz matkę Gertrudę

 

 

NIEDZIELA                          14.11.2021      XXXIII Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Bogdana Goraus z ok. 45 r. ur. oraz

              o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

10.00    za + męża Andrzeja Walczak w 7 r. śm. oraz ++6 z rodziny

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Bartłomieja w dn. ur.

16.00    za ++ Helenę i Władysława Rembiesa, Krzysztofa Przerwa oraz Ryszarda Jurecki

INTENCJE MSZALNE - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
31/10

NIEDZIELA                          31.10.2021      XXXI Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Leokadię Harężą w 4 r. śm., męża Stefana, rodziców
              i teściów oraz ++ z rodziny

10.00    za ++ Stanisława i Henrykę Bucholc – od córki z rodziną

11.30     za ++ Franciszka i Franciszkę Jagoda oraz ++ rodziców z obu str.

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych

               oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                  01.11.2021      Uroczystość Wszystkich Świętych

7.00     za + Annę Fabiańczuk oraz ++ z rodzin Baca i Fabiańczuk

8.30     za ++ z rodzin Tomczak i Kopania oraz ++ z pokr.

10.00   za ++ Jerzego i Genowefę Kotas oraz Janinę i Jana Desterak – od rodziny Tomeckich

11.30     za ++ Norberta Mendrela, brata Eugeniusza, rodziców i teściów, Józefa Nowaczyka
              oraz ++ z pokr.

16.00    za ++ Adama Szwedor w dn. ur. oraz ojca Wincentego

 

WTOREK                              02.11.2021      Wspom. Wszystkich Wiernych Zmarłych

7.00     za ++ Krystynę Wójcik , syna Tomasza, Helenę i Edwarda Ścisłowskich oraz
              Marię i Jana Skrzypek

8.00     za ++ Stefanię i Stanisława Matwiejczuk, Marię i Władysława Bińczak oraz
              + Piotra Matwiejczuk

16.30    za + Karola Cierpioł oraz ++ rodziców Stefanię i Jerzego

18.00    za ++ Helenę Orawiec w 1 r. śm. oraz męża Franciszka

 

ŚRODA                                  03.11.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Jerzego Koziorz oraz ++ z rodzin Koziorz, Gepert i Bizacki

18.00   za ++ Władysława i Marię Kocoń oraz ++ z rodziny

 

 

CZWARTEK                         04.11.2021      Wspo. Św. Karola Boromeusza

7.00     za ++ koleżanki i kolegów z rocznika 1961 – Zofię Kotas, Lidię Różyczka,
              Bożenę Adamczyk, Janusza Adamczyk, Krzysztofa Orawiec, Krzysztofa
              Janota i Piotra Kasprzyk

18.00   1) o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów świeckich
              życia konsekrowanego

             2) w int. ++ członków Trzeciego Zakonu św. Franciszka – Jadwigę, Martę,
              Rozalię i Małgorzatę

 

PIĄTEK                                 05.11.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za + Stanisława Sobańskiego, ++ rodziców z obu str. oraz ++ rodzeństwo

             2) za dusze w czyśćcu cierpiące

15.00    za ++ Antoninę i Aleksego Sieradzkich, Kazimierza Sieradzkiego,
              Zygmunta Boboń oraz ++ dziadków

18.00   za ++ Waltera Musialik, ++ rodziców, brata Henryka, bratanka Tomasza,
              Stefana, Helenę i Teklę Musiał, Helenę Stramecką oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

SOBOTA                               06.11.2021      Dzień powszedni

7.00     w int. członków Żywego Różańca

18.00   1) za + męża Tadeusza Uszko, ++ rodziców z obu str. oraz ++ z rodziny

             2) za + Ryszarda Stec w 10 r. śm. oraz ++ z rodzin Stec i Łacina

 

NIEDZIELA                          07.11.2021      XXXII Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Emilię i Edwarda Czopek oraz ++ rodziców z obu str.

10.00   za + Kazimierza Płonka w 4 r. śm. oraz ++ z rodzin Płonka i Stanek

11.30   za ++ z rodzin Biegun, Pach i Gach, ++ z pokr. oraz dusze w czyśćcu cierpiące

16.00   za ++ Krzysztofa Palka, teścia Romana oraz ++ rodziców

INTENCJE MSZALNE - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
24/10

NIEDZIELA                          24.10.2021      XXX Niedziela Zwykła – Rocznica Poświęcenia

                                                                      Kościoła

7.00     za + Stanisława Pająk w 5 r. śm. – od teściów

8.30     za + mamę Teresę Śleziona z ok. ur. oraz ++ dziadków Teresę i Franciszka
             Chybiorz w r. śm.

10.00   1) w int. Parafian

             2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
             błog., opiekęi zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Weroniki i Romana Francuz

             z ok. 50 r. śl. oraz o Boże błog. dla rodziny (TD)

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Agnieszki z ok. ur. oraz o Boże błog. dla rodziny

16.00   za + Józefa Kachel – od żony i dzieci

 

PONIEDZIAŁEK                  25.10.2021      Dzień powszedni

7.00     1) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o zdrowie, Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Leonarda Magiera

              z ok. 70 r. ur. oraz o Boże błog. i opiekę dla rodziny (TD)

             2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Małgorzaty Leszczyńskiej z ok. 60 r. ur.

              oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

18.00   za + męża i ojca Mariana Wysowskiego – od żony i dzieci z rodzinami

           

WTOREK                              26.10.2021      Dzień powszedni

7.00     do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,

             Boże błog. i opiekę dla rodziny Stefana Kremza

18.00   1) za ++ Janusza Loska w 11 r. śm., Janinę i Władysława Łupickich oraz Felicję i Zygmunta

             Loska

             2) za ++ Eugeniusza Kost i Kazimierza Piwoda – od rodzin Danek i Marian

 

ŚRODA                                  27.10.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za ++ Jadwigę i Władysława Krzepkowskich, brata Jana oraz dziadków z obu str.

            2) za + Kazimierza Sieradzkiego – od teściowej

18.00   za ++ Krystynę Wójcik, syna Tomasza, Helenę i Edwarda Ścisłowskich oraz Marię

              i Jana Skrzypek

 

CZWARTEK                         28.10.2021      Święto Świętych Apostołów Szymona

                                                                       i Judy Tadeusza

7.00     za + Marka Czerwik – od córki Moniki z rodziną

18.00   1) za ++ Tadeusza Duława, Janinę i Tadeusza Janota oraz Jadwigę Oszust z ok. im.

            2) za + Andrzeja Klęczar w dn ur. – od syna Zbigniewa z rodziną

 

PIĄTEK                                 29.10.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Andrzeja Woszczyk – od sąsiadów z ul. Węglowej 37 i 39

15.00   za + tatę Marka Czerwika – od syna Łukasza z rodziną

18.00   za ++ Zofię Marcinkiewicz w 13 r. śm., męża Czesława, synów Tadeusza i Kazimierza

             oraz wnuka Dawida

 

SOBOTA                               30.10.2021      Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła

                                                                       Archikatedralnego w Katowicach

7.00     za + Kazimierza Matras

18.00   1) za ++ Teresę, Władysława i Mieczysława Waloszczyk- od brata Ryszarda z rodziną

            2) za ++ Grzegorza Fijoł w r. śm. oraz ojca Ryszrda

 

NIEDZIELA                          31.10.2021      XXXI Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Leokadię Harężą w 4 r. śm., męża Stefana, rodziców i teściów oraz ++ z rodziny

10.00   za ++ Stanisława i Henrykę Bucholc – od córki z rodziną

11.30    za ++ Franciszka i Franciszkę Jagoda oraz ++ rodziców z obu str.

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz za

              roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
17/10

NIEDZIELA                          17.10.2021      XXIX Niedziela Zwykła – Rekolekcje Parafialne

7.00     za ++ Maraka Chabierskiego w 30 dn. po śm., żonę Józefę i syna Mariusza

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodziny Tomczak

10.00    za + Jerzego Adach

11.30     za + Mariana Wysowskiego – od rodziny Tomeckich

16.00   za ++ Jolantę Hahn w 33 r. śm. i męża Eugeniusza

 

PONIEDZIAŁEK                  18.10.2021      Święto św. Łukasza Ewangelisty – Rekolekcje Parafialne

7.00     1) za + Danutę Szwelthalter – od córki Kariny Szwelthalter

            2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Wandy

              i Krzysztofa Święckich z ok. 40 r. śl. oraz o Boże błog. i opiekę dla synów (TD)

18.00   1) za ++ Józefa Ziajka, brata Adama oraz ++ rodziców z obu str.

            2) za + Beatę Paszek od męża i córki

           

WTOREK                              19.10.2021      Dzień powszedni – Rekolekcje Parafialne

7.00     za ++ Jana i Zofię Sikora – od Beaty i Jarka z rodziną oraz od córki Beaty z rodziną

18.00   1) za ++ Teresę Kolny w 1 r. śm. oraz męża Szczepana

             2) za ++ Jana i Marię Toporczyk – od córki Ewy z dziećmi

             3) ku czci Ducha Świętego

 

ŚRODA                                  20.10.2021      Wspom. błśw. Jana Kantego, prezb. – Rekolekcje Parafialne

7.00     1) za + Mariana Wysowskiego – od rodziny Brożek

             2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodziny Niewiara

18.00   1) za + Halinę Cieplechowicz w 39 r. śm.

             2) za + Alę Niedbała – od Centrum Rehabilitacji

 

CZWARTEK                         21.10.2021      Dzień powszedni

7.00     za ++ Jadwigę i Karola Kubica

18.00   1) za ++ Helenę i Franciszka Orawiec, syna Krzysztofa oraz Adelę i Zygfryda Pilorz

             i syna Piotra

            2) za + Janinę Koziołek w r. śm.

 

PIĄTEK                                 22.10.2021      Wspom. bł. Jana Pawła II, pap.

7.00     za + Kazimierę Miś w r. śm. – od męża Stanisława

15.00   za + Jana Hamik w 1 r. śm. – od żony i rodziny

18.00   za ++ Jadwigę i Karola Kubica

 

SOBOTA                                23.10.2021      Dzień powszedni

7.00     za ++ Rafała Latusek w 1 r. śm., Klarę Ptasiński, za ++ z ich rodzin

              oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00   1) za + Antoniego Bazowski, ++ rodziców Roberta i Stefanię oraz Emila

              i Małgorzatę Marcol

             2) za ++ Ernestynę i Jerzego Skupień, Emilię i Jerzego Golda oraz ++ z pokr.

 

NIEDZIELA                          24.10.2021      XXX Niedziela Zwykła – Rocznica Poświęcenia Kościoła

7.00     za + Stanisława Pająk w 5 r. śm. – od teściów

8.30     za + mamę Teresę Śleziona z ok. ur. oraz ++ dziadków Teresę i Franciszka

              Chybiorz w r. śm.

10.00   1) w int. Parafian

             2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Weroniki

             i Romana Francuz z ok. 50 r. śl. oraz o Boże błog. dla rodziny (TD)

11.30   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

            z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Agnieszki z ok. ur. oraz o Boże błog.

            dla rodziny

16.00   za + Józefa Kachel – od żony i dzieci

INTENCJE MSZALNE - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
10/10

NIEDZIELA                          10.10.2021      XXVIII Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Józefa Cygan w 30 r. śm., żonę Annę, córki Zofię i Czesławę oraz ++ z rodziny

8.30     za ++ rodziców Stanisława i Rozalię Madej, synów Antoniego, Andrzeja i Bogdana

              oraz córkę Teresę

10.00   za + Henryka Domańskiego – od sąsiadów z działek

11.30   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodzin Szulc i Skrypko

16.00   za + Halinę Zwierzchowską – od koleżanek i kolegów z KWK „Piast”

 

PONIEDZIAŁEK                  11.10.2021      Dzień powszedni

7.00     w int. Parafian

18.00   1) za ++ Józefa i Albinę Lysko, ++ z rodz. Goralczyk oraz ++ z pokr.

            2) za + Mariana Wysowskiego – od żony

           

WTOREK                              12.10.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za + Władysława Skamaj oraz ++ braci Witolda, Tadeusza i Mieczysława

            2) za + Andrzeja Woszczyk w 30 dn. po śm.

18.00   1) za ++ teściów Irenę i Józefa

             2) za + Wiesława Dziędziel w 4 r. śm., ++ rodziców Józefa i Rozalię oraz

             ++ teściów Jana i Rozalię

 

ŚRODA                                  13.10.2021      Wspom. bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

7.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodziny Rozmus

18.00   za + Mariana Poprawski – od znajomych z ul. Węglowej 75

19.00   w int. czcicieli MB Fatimskiej

           

CZWARTEK                         14.10.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Walerię Kremza w 1 r. śm., męża Franciszka, ++ Pawła i Anielę Szczyrbowski

              oraz ++ z pokr.

18.00   1) za ++ rodziców Ernestynę i Jana Janota oraz + ks. Edwarda

            2) za ++ Amalię i Alfreda Lincer i syna Feliksa

 

PIĄTEK                                 15.10.2021      Wspom. św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

7.00     za ++ Marię Bajda w 18 r. śm., męża Romana oraz synów Włodzimierza i Bogdana

15.00   w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00   1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodziny Orawiec

            2) za + Lecha Ligocki w 30 dn. po śm.

 

SOBOTA                                16.10.2021      Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

7.00     za ++ rodziców Annę i Adama Kocanda z Palczy oraz ++ dziadków z obu str.

18.00   1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Zofii

             i Edwarda z ok. 50 r. śl. oraz o Boże błog. dla rodziny

            2) za + Waltera Musialik

             3) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Lucyny i Łukasza

             Golba z ok. 15 r. śl. oraz o potrzebne łaski dla Łukasza z ok. 40 r.ur. i Boże błog. dla całej

             rodziny (TD)

 

NIEDZIELA                          17.10.2021      XXIX Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Maraka Chabierskiego w 30 dn. po śm., żonę Józefę i syna Mariusza

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodziny Tomczak

10.00   za + Jerzego Adach

11.30    za + Mariana Wysowskiego – od rodziny Tomeckich

16.00   za ++ Jolantę Hahn w 33 r. śm. i męża Eugeniusza

INTENCJE MSZALNE - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
03/10

NIEDZIELA                          03.10.2021      XXVII Niedziela Zwykła

7.00     za + Zofię Bryzek w 8 r. śm.

8.30     za + Marka Czerwik

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Roberta z ok. ur.

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego

             dla Józefa i Urszuli Wróbel z ok. 35 r. śl. oraz opiekę i potrzebne łaski dla  Urszuli

             z ok. 60 r. ur. i Boże błog. dla całej rodziny (TD)

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Józefa Cieleckiego w 70 r. ur. (TD)

 

PONIEDZIAŁEK                  04.10.2021      Wspom. św. Franciszka z Asyżu

7.00     w int. Parafian

18.00   1) w int. Członków Trzeciego Zakonu św. Franciszka w 25 r. założenia wspólnoty

             przy parafii św. Barbary w Bieruniu Nowym

            2) za + Helenę Skamaj oraz ++ Helenę i Karola Płonka

           

WTOREK                              05.10.2021      Wspom. św. Faustyny Kowalskiej, dz.

7.00     za ++ Tadeusza Giertuga oraz synów Zdzisława i Marka

18.00   1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego

             dla Joanny i Antoniego Świerczek w r. śl. oraz o Boże błog dla dzieci i wnuczki

             2) za ++ Henryka i Jadwigę Domański - od rodziny Gembala oraz dzieci z rodzinami

 

ŚRODA                                  06.10.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za dusze w czyśćcu cierpiące

            2) za + Darię Krawczyk w 25 r. śm.

18.00   za ++ Helenę Jochymek w r. śm. oraz męża Stanisława

           

CZWARTEK                         07.10.2021      Wspom. NMP Różańcowej

7.00     za + Pawła Górecki, ++ rodziców oraz Helenę i Ignacego Hadrian i syna Karola

18.00   1) w int. członków Żywego Różańca

            2) ) w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne

             oraz do instytutów świeckich życia konsekrowanego

 

PIĄTEK                                 08.10.2021      Dzień powszedni

7.00     za ++ Stefana i Dorotę Jędrysik oraz syna Andrzeja

15.00   za + Kazimierza Sieradzkiego – od siostrzenicy Gosi i Roberta z rodziną

18.00   za + Alinę Zięba w 10 r. śm. – od syna Irka z rodziną

 

SOBOTA                                09.10.2021      Dzień powszedni

7.00     za ++ Emanuela Frączek oraz żonę Marię – od wnuków

14.00   ślub rzymski: Patrycja Jasińska i Dawid Kuśmierz

18.00   1) za ++ Andrzeja Duda, Urszulę Baron, ++ rodziców i teściów oraz szwagra Ryszarda 

            2) za ++ Ewę i Adama Celarek oraz Edwarda Kubicz

 

NIEDZIELA                          10.10.2021      XXVIII Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Józefa Cygan w 30 r. śm., żonę Annę, córki Zofię i Czesławę oraz ++ z rodziny

8.30     za ++ rodziców Stanisława i Rozalię Madej, synów Antoniego, Andrzeja i Bogdana

              oraz córkę Teresę

10.00   za + Henryka Domańskiego – od sąsiadów z działek

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodzin Szulc i Skrypko

16.00   za + Halinę Zwierzchowską – od koleżanek i kolegów z KWK „Piast”

INTENCJE MSZALNE - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
26/09

NIEDZIELA                         26.09.2021      XXVI Niedziela Zwykła

7.00     za + Katarzynę Paluch z ok.1 r. śm. – od Bartka

8.30     za ++ Janinę Foremnik, Mariana i Krystynę Dróżdż oraz syna Jerzego

10.00   za + Stefana Flasz w 2 r. śm.

11.30    za + Józefa Kachel oraz ++ z rodzin Kachel, Wątroba i Świerkosz

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych

             oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                27.09.2021      Wspom. św. Wincentego a’ Paulo, prezb.

7.00     za ++ Kazimierza Dudek, rodzeństwo: Czesławę, Halinę, Leona, Ignacego,

              Stefana oraz ++ rodziców

18.00   za ++ Annę i Józefa Orawiec, synów Floriana i Franciszka, córkę Gertrudę,

              synowe: Danutę i Helenę

           

WTOREK                             28.09.2021      Wspom. św. Wacława, męcz.

7.00     za ++ Jana Sobańskiego w r. śm. i żonę Stefanię

18.00   za + Tadeusza Uszko w 6 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

 

ŚRODA                                  29.09.2021      Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela

                                                                         i Rafała

7.00     za + Kamila Dudek w 2 r. śm.

18.00   za ++ Michała Goralczyk z ok. ur. i im., brata Jana w 30 dn. po śm. oraz ++ z rodziny

           

CZWARTEK                        30.09.2021      Wspom. św. Hieronima, prezb. i dK

7.00     za + Pelagię Madeja w r. śm.

18.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Marii w dn. ur.

 

PIĄTEK                                01.10.2021      Wspom. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK

7.00     za + Stanisława Sobańskiego oraz ++ rodziców z obu str.

15.00   za + Mariana Ochmańskiego oraz ++ rodziców z obu str.

18.00   1) za + Teofilę Lenart z ok. im.

              2) w int. dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin

 

SOBOTA                               02.10.2021      Wspom. św. Aniołów Stróżów

7.00     w int. członków Żywego Różańca

18.00   1) za ++ Anastazję Okularczyk w r. śm. oraz córki: Irenę, Janinę, Melanię i Jadwigę

            2) za + Adelę Pietryas oraz ++ rodziców

 

NIEDZIELA                         03.10.2021      XXVII Niedziela Zwykła

7.00     za + Zofię Bryzek w 8 r. śm.

8.30     za + Marka Czerwik

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Roberta z ok. ur.

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego

             dla Józefa i Urszuli Wróbel z ok. 35 r. śl. oraz opiekę i potrzebne łaski dla 

             Urszuli z ok. 60 r. ur. i Boże błog. dla całej rodziny (TD)

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Józefa Cieleckiego w 70 r. ur. (TD)

INTENCJE MSZALNE - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
19/09

NIEDZIELA                         19.09.2021      XXV Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za + Wiktorię Księżarczyk – od kuzynki i kuzynów Jadwigi, Stanisława i Józefa

             Bibrzyckich

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Anny i Przemysława

             Szeluga oraz Anety i Wojciecha Orawiec z ok. r. śl. oraz o Boże błog. dla ich dzieci

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Jolanty i Józefa

             Smolarczyk z ok. 35 r. śl. oraz o Boże błog. dla dzieci i wnuków (TD)

16.00  za + Marię Kruszyna w 35 r. śm. – od synowej i wnuczki z rodziną

 

PONIEDZIAŁEK                20.09.2021      Wspom. św. męcz. Andrzeja Kim Taegon, prezb.,

Pawła Chong Hasang i Tow.

7.00     za + Hieronima Włodarczyka – od żony z dziećmi

18.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Jolanty i Ryszarda

              Budny z ok r. śl. oraz o Boże błog. i opiekę dla całej rodziny

           

WTOREK                             21.09.2021      Święto żw. Mateusza, Ap. i Ew.

7.00     za + Teresę Krzętowską w 1 r. śm. – od służby liturgicznej

18.00   1) za ++ Tadeusza Cichoń w 27 r. śm., żonę Irenę i wnuka Dawida

            2) za ++ męża Pawła Moczkowskiego w 23 r. śm., syna Józefa i zięcia Norberta

 

ŚRODA                                  22.09.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Bartłomieja Klaja z ok. ur.

18.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Moniki i Bogusława

             Drab w r. śl. oraz o Boże błog. dla dzieci Jagody i Maksymiliana

           

CZWARTEK                        23.09.2021      Wspom. św. Pio z Pietrelciny, prezb.

7.00     za + Kazimierza Komraus w 1 r. śm.

18.00   1) za ++ Marię Toporczyk w r. śm., męża Jana i syna Ryszarda

            2) za ++ Helenę i Franciszka Orawiec, syna Krzysztofa oraz Adelę i Zygfryda

             Pilorz i syna Piotra

 

PIĄTEK                                24.09.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Annę Fabiańczuk z ok. ur. – od męża i córki

15.00   za + Bogusława Gałka – od żony i dzieci z rodzinami

18.00   za + Teresę Krzętowską – od sąsiadek Jadwigi i Danuty

 

SOBOTA                               25.09.2021      Dzień powszedni

7.00     za + Eugeniusza Harężlak w 30 dn. po śm.

18.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za dar życia i kapłaństwa,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog., łaskę wierności i dary Ducha Św. w dalszej posłudze kapłańskiej

              dla ks. Michała Koska z ok. ur. – od Rady Parafialnej i Wspólnot Parafialnych

 

NIEDZIELA                         26.09.2021      XXVI Niedziela Zwykła

7.00     za + Katarzynę Paluch z ok.1 r. śm. – od Bartka

8.30    za ++ Janinę Foremnik, Mariana i Krystynę Dróżdż oraz syna Jerzego

10.00   za + Stefana Flasz w 2 r. śm.

11.30    za + Józefa Kachel oraz ++ z rodzin Kachel, Wątroba i Świerkosz

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz

             za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętej Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.