Parafia
św. Barbary
w Bieruniu Nowym

Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26/06

NIEDZIELA                           26.06.2022       XIII Niedziela zwykła

7.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia
              małżeńskiego dla Marii i Andrzeja Pokońskich w 40 r. śl., Samanty i Łukasza
               Suska w 12 r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

8.30      za + Józefa Kachel w 3 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

10.00    za ++ Weronikę Białczyk, męża Franciszka oraz synów Józefa i Franciszka

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
               oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                   27.06.2022       Dzień powszedni        

18.00    za + Marka Sudoł w 7 r. śm.

 

WTOREK                              28.06.2022       Wspom. św. Ireneusza, bpa i męcz.

7.00     za ++ Eugeniusza Hahn w 2 r. śm. oraz żonę Jolantę

 

ŚRODA                                   29.06.2022       Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła

18.00    1) za ++ Monikę Szypuła, dwóch mężów oraz syna Czesława

             2) za + Helenę Kotlarz w 10 r. śm. – od rodziny Marcinkiewicz

 

CZWARTEK                          30.06.2022       Dzień powszedni

7.00     1) za ++ Dariusza Nieć i Kazimierza Sieradzkiego

             2) za ++ Emilię Młynarczyk oraz męża Józefa

 

PIĄTEK                                  01.07.2022       Dzień powszedni

18.00    1) za + Stanisława Sobańskiego w 13 r. śm.
             2) za + Jana Walus z ok. 3 r. śm. – od żony z dziećmi i wnukami

 

SOBOTA                                02.07.2022       Dzień powszedni

7.00     w int. członków Żywego Różańca

18.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
             z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Ewy Zabawskiej z ok. 70 r. ur. oraz
             o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

 

NIEDZIELA                           03.07.2022       XIV Niedziela zwykła

7.00      w int. Parafian

8.30      za ++ Martę Jaromin z ok. ur. oraz męża Jana

10.00    za ++ żonę Helenę Kotlarz, rodziców Franciszkę i Józefa Kotlarz, Marię i Franciszka
               Janik oraz ++ z rodziny

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia
              małżeńskiego dla Heleny i Józefa

INTENCJE MSZALNE - XII NIEDZIELA ZWYKŁA
19/06

 

NIEDZIELA                           19.06.2022       XII Niedziela zwykła

7.00      za ++ Zofię i Franciszka Kubeczko, dwóch synów, córkę oraz Martę i Józefa Kula,
               syna Jana, żonę Rozalię, Emila Lysko, Bronisława Kucz i Zofię Golus

8.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę oraz dary Ducha Świętego dla Emilii Kozubik
                z ok. 18 r. ur.

10.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę
               dla rodzin Zając

11.30      za + Stanisława Pokorskiego z ok. Dnia Ojca oraz + brata Mariusza Pokorskiego
               - od Barbary i Wioletty

16.00    za ++ Janinę Remiszewską w 7 r. śm. – od męża i dzieci

 

PONIEDZIAŁEK                   20.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za + Katarzynę Żabińską, męża Juliana oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00    za ++ Jana i Marię Jęczmyk, synów, córkę, synową i zięcia

 

WTOREK                              21.06.2022       Wspom. św. Alojzego Gonzagi, zak.

7.00      za ++ rodziców Janinę i Edwarda Gibek w r. śm. – od syna Zenona z rodziną

18.00    za ++ Henryka i Kazimierza Gacek, siostrę Danutę, braci Jana i Bronisława
               oraz ++ rodziców z obu str.

 

ŚRODA                                   22.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za ++ Szczepana Kolny w r. śm., żonę Teresę oraz ++ rodziców z obu str.

18.00    1) w int. uczniów, dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników PZS oraz SP3
             w Bieruniu z okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego

              2) za ++ Jana Kłeczek w r. śm. oraz chrześniaka Wiesława

 

CZWARTEK                          23.06.2022       Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

7.00     za + tatę Władysława Barnackiego oraz + Józefa Brożek

18.00   za + Bogusława Gałka z ok. Dnia Ojca – od dzieci

 

PIĄTEK                                  24.06.2022       Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00     za ++ męża Jana, teścia Jana, szwagra Jana, szwagierkę Janinę oraz kolegę Jana

15.00    za + Jana Kowalskiego z ok. im.

18.00    za + Pawła w r. śm.

SOBOTA                                25.06.2022       Wspom. Niepokalanego Serca NMP

7.00     za ++ rodziców Jadwigę i Władysława Krzepkowskich oraz ++ dziadków z obu str.

18.00    1) za + Janinę Wszołek z ok. ur. – od dzieci z rodzinami

             2) za + Pawła Kula

 

NIEDZIELA                           26.06.2022       XIII Niedziela zwykła

7.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia
              małżeńskiego dla Marii i Andrzeja Pokońskich w 40 r. śl., Samanty i Łukasza Suska
              w 12 r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

8.30      za + Józefa Kachel w 3 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

10.00    za ++ Weronikę Białczyk, męża Franciszka oraz synów Józefa i Franciszka

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
               oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - UROCZYSTOŚĆNAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
12/06

NIEDZIELA                           12.06.2022       Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00      w int. Parafian

8.30      za + Mirosława Wieczorek – od sąsiadów z ul. Granitowej 15 i sąsiada
               z ul. Granitowej 17

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Karoliny Adach z ok. ur. oraz dla
              Krzysztofa Adach

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
             z prośbą o Boże błog., zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Dominiki i Krzysztofa Skórek z ok. 2 r. śl. oraz o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża
             dla syna Wojciecha z ok. 1 r. ur. i chrztu św.

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski
             z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodzin Krzempek i Wołek

 

PONIEDZIAŁEK                   13.06.2022       Wspom. św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK

7.00     za ++ Władysławę i Franciszka Rusiecki, brata Wiesława oraz ++ z rodzin
              Rusiecki i Książek

18.00    za ++ Halinę i Jerzego Kocznar oraz ++ z rodzin Kocznar i Świerk

19.00    w int. czcicieli MB Fatimskiej

 

WTOREK                              14.06.2022       Wspom. bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

7.00     za + męża Andrzeja Mika w 1 r. śm. – od żony i córki z rodziną

18.00    za + Jana Krańskiego z ok. ur. oraz ++ rodziców Jana i Marię

 

ŚRODA                                   15.06.2022       Dzień powszedni

7.00     w int. Mariusza Otto z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,
              zdrowie i opiekę na dalsze lata życia, również o Boże błog. dla całej rodziny

18.00   za ++ Helenę i Jana Jaromin, rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodziny

 

CZWARTEK                          16.06.2022       Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.00     za ++ zalecanych

8.30     1) w int. Parafian

             2)do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z prośbą o Boże błog.,
             zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek Zuzi, Zosi, Alicji, Hanii, Julii i Natalii
             oraz wnuczka Szymona – od babci i dziadka

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z prośbą o Boże błog., zdrowie
             i opiekę dla dzieci Małgorzaty, Piotra, Tomasza i Lidii z rodzinami

16.00   za ++ Stefanię Drobiczek z ok. 1 r. śm., męża Jana oraz córkę Irenę – od córki
             Jolanty z rodziną

 

PIĄTEK                                  17.06.2022       Wspom. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

7.00     za ++ rodziców Stefana i Walerię Malczyk, męża Józefa oraz syna Krzysztofa Bober

15.00    w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00    za ++ rodziców Jana i Marię Dudzik oraz ++ z rodziny

 

SOBOTA                                18.06.2022       Dzień powszedni

7.00      w int. Parafian

14.00    ślub rzymski: Karina Widz i Winicjusz Hołota

18.00    1) za ++ Annę i Stanisława Mnich oraz teściów Helenę i Władysława Mucha

             2) za ++ rodziców, teściów, brata Józefa, szwagra Krzysztofa oraz za + męża
              Władysława Lofek – od żony i syna z rodziną

 

 

NIEDZIELA                           19.06.2022       XII Niedziela zwykła

7.00     za ++ Zofię i Franciszka Kubeczko, dwóch synów, córkę oraz Martę i Józefa Kula,
             syna Jana, żonę Rozalię, Emila Lysko, Bronisława Kucz i Zofię Golus

8.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę oraz dary Ducha Świętego dla Emilii Kozubik
              z ok. 18 r. ur.

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę
              dla rodzin Zając

11.30    za + Stanisława Pokorskiego z ok. Dnia Ojca - od córek Barbary i Wioletty

16.00    za ++ Janinę Remiszewską w 7 r. śm. – od męża i dzieci

 

INTENCJE MSZALNE - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA śWIĘTEGO
05/06

NIEDZIELA                           05.06.2022       Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00      w int. Parafian

8.30      za +Mariana Poprawskiego oraz ++ kolegów Tadeusza Piskorek, Mariana
               Wysowskiego i Krzysztofa Droździewicz

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Anny z ok. ur.

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla
              Anny i Tomasza z ok. 10 r. śl. oraz o Boże błog. dla córki Agatki i syna Janka

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek Martynki,
              Milenki i Julii

 

PONIEDZIAŁEK                   06.06.2022       Święto NMP, Matki Kościoła

7.00      za + Kazimierza Sieradzkiego – od Anny Kozdraś z rodziną

18.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuków Szymona, Oliwii,
               Wiktora i Adama

 

WTOREK                              07.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za ++ rodziców Józefę, Marię i Władysława Buda, brata Stanisława, bratową
             Janinę oraz teściów Katarzynę i Franciszka Kłeczek

18.00   za + Piotra Matwiejczuk, ++ dziadków Stefanię i Stanisława Matwiejczuk oraz

              brata Stanisława

 

ŚRODA                                   08.06.2022       Wspom. św. Jadwigi, królowej

7.00      za ++ siostrę Bożenę Niedużak, brata Jerzego Gibek w r. śm. – od brata
               Zenona z rodziną

18.00    za ++ Annę i Stefana Mańka, ++ córki Annę, Helenę i Zofię, ++ synów Stanisława,
               Franciszka, Witolda, Kazimierza i Andrzeja oraz ++ z pokr.

 

CZWARTEK                          09.06.2022       Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana

7.00     za + Józefa Górny, ++ rodziców i teściów

18.00    za + Bronisławę Biegun w r. śm.

 

PIĄTEK                                  10.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za + Jacka Łęgowik w 2 r. śm.

15.00    za ++ Barbarę i Feliksa Cieplechowicz z ok. r. śm.

18.00    za + Annę Kupka w 3 r. śm. – od córki Joanny z rodziną

 

SOBOTA                                11.06.2022       Wspom. św. Barnaby, Apostoła

7.00      w int. Parafian

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Piotra Dziubaczka z ok. 40 r. ur. oraz
               o łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla Piotra i Sabiny
               z ok. 10 r. śl. (TD)

18.00    za + Halinę Korszeń, ++ rodziców z obu str. oraz ++ z pokr.

 

 

NIEDZIELA                           12.06.2022       Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00      w int. Parafian

8.30      za + Mirosława Wieczorek – od sąsiadów z ul. Granitowej 15 i sąsiada
               z ul. Granitowej 17

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Karoliny Adach z ok. ur. oraz dla
               Krzysztofa Adach

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
              dla Dominiki i Krzysztofa Skórek z ok. 2 r. śl. oraz o Boże błog. dla syna Wojciecha
              z ok. 1 r. ur. i chrztu św.

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodzin Krzempek i Wołek

INTENCJE MSZALNE -UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
29/05

NIEDZIELA                           29.05.2022       Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Józefę Kopania i Reginę Tomczak
              z ok. Dnia Matki

10.00    za ++ Helenę i Edwarda Ścisłowski, Marię i Jana Skrzypek, Krystynę Wójcik
               i syna Tomasza

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
              o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Wiktorii Waliczek z ok. 4 r. ur.

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
               oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                   30.05.2022       Wspom. Św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz.

7.00     1) za ++ z rodzin Białas, Chrostek, Borgieł i Wasiluk

              2) za ++ Karolinę i Władysława Tarasek oraz ++ rodziców z obu str.

18.00   za + Dawida Cichoń w 10 r. śm. – od rodziny Dudys

 

WTOREK                              31.05.2022       Święto Nawiedzenia NMP

7.00     za ++ siostrę Elżbietę Czajkowską oraz brata Grzegorza Ochockiego w 1 r. śm.
              – od siostry Teresy z rodziną

18.00    1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Andrzeja Dudys z ok. ur. oraz o Boże
               błog. dla całej rodziny

             2) za + Wojciecha Kocoń z ok. Dnia Dziecka – od rodziców

 

ŚRODA                                   01.06.2022       Wspom. św. Justyna, męcz.

7.00     za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00    za ++ rodziców chrzestnych: ciocię Zofię i wujka Franciszka

 

CZWARTEK                          02.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za ++ Marię i Pawła Kula oraz ++ z rodzin Kula i Kocurek

18.00   w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne oraz
              do instytutów świeckich życia konsekrowanego

 

PIĄTEK                                  03.06.2022       Wspom. św. męcz. Karola Lwangi i Tow.

7.00     za ++ Stanisława Sobańskiego, brata Henryka oraz ++ rodziców z obu str.

16.00    O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO, UMOCNIENIE W WIERZE I WSZELKIE POTRZEBNE
             ŁASKI DLA MŁODZIEŻY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

18.00    w int. dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców

 

SOBOTA                                04.06.2022       Dzień powszedni

7.00     w int. członków Żywego Różańca

18.00    1) za ++ Władysławę i Jana Rak, Janinę i Józefa Kierczak, Tadeusza Uszko
              oraz ++ z rodziny

             2) za ++ Jana i Józefę Szot, Henryka Szot oraz Jana i Helenę Ledwoń

 

NIEDZIELA                           05.06.2022       Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00     w int. Parafian

8.30     za + Mariana Poprawskiego oraz ++ kolegów Tadeusza Piskorek, Mariana Wysowskiego
              i Krzysztofa Droździewicz

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Anny z ok. ur.

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
              dla Anny i Tomasza z ok. 10 r. śl. oraz o Boże błog. dla córki Agatki i syna Janka

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek Martynki,
               Milenki i Julii

INTENCJE MSZALNE - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
22/05

NIEDZIELA                           22.05.2022       VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

7.00      w int. Parafian

8.30      za + Annę Kupka w 3 r. śm. – od męża

10.00    W INT. DZIECI PRZEŻYWAJĄCYCH ROCZNICĘ I KOMUNII ŚWIĘTEJ ORAZ
              ICH RODZIN

11.30      za ++ syna Mariusza, męża Franciszka Kolonko oraz ++ rodziców z obu str.

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Piotra Nowak z ok. r. ur. oraz
               o Boże błog. dla całej rodziny

 

PONIEDZIAŁEK                   23.05.2022       Dzień powszedni

7.00      1) za ++ Martę i Antoniego Krzemień w r. śm. oraz wnuka Tomasza

18.00    1) za + Anielę Górecką z ok. ur.

             2) za + Zenona Opala w 1 r. śm. – od żony i dzieci

 

WTOREK                              24.05.2022       Wspom. NMP Wspomożycielki Wiernych

7.00     za + Grażynę Pomietlorz – od sąsiadów z ul. Granitowej 114

18.00    1) za + Stanisława Chabierskiego w 7 r. śm. oraz za ++ rodziców z obu str.– od żony z dziećmi

             2) za ++ Jana Bassa i Jana Serwickiego

 

ŚRODA                                   25.05.2022       Dzień powszedni

7.00      1) za + Tadeusza Kiełbaśnika – od kolegów tenisistów

              2) za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00    za ++ Antoniego i Cecylię Czarnynoga, Bernarda i Marię Goraus oraz ++ z pokr. z obu str.

 

CZWARTEK                          26.05.2022       Wspom. św. Filipa Neri, prezb.

7.00     za + Annę Fabiańczuk – od córki

18.00    1) za ++ Helenę Dziubany w 1 r. śm. oraz męża Benedykta

            2) za ++ mamy Marię Barnacką i Irenę Brożek

 

PIĄTEK                                  27.05.2022       Dzień powszedni

7.00     za ++ Tomasza Dzięgiel oraz Krystynę Wójcik

15.00    za ++ Karolinę i Władysława Tarasek oraz ++ rodziców z obu str.

18.00    za ++ Władysława i Helenę Rembiesa, Krzysztofa Przerwa i Ryszarda Jurecki

 

SOBOTA                                28.05.2022       Wspom. św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

7.00     w int. Parafian

18.00    1) za ++ rodziców Elżbietę i Teofila Losoń, braci Grzegorza i Jerzego , ++ dziadków
              oraz ++ z pokr.

             2) za ++ Zdzisława Przygoda w 7 r. śm. oraz żonę Łucję

 

NIEDZIELA                           29.05.2022       Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

7.00      w int. Parafian

8.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Józefy Kopania i Reginy Tomczak
               z ok. Dnia Matki

10.00    za ++ Helenę i Edwarda Ścisłowski, Marię i Jana Skrzypek, Krystynę Wójcik
               i syna Tomasza

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Wiktorii Waliczek z ok. 4 r. ur.

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
              oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - V NIEDZIELA WIELKANOCNA
15/05

NIEDZIELA                           15.05.2022       V NIEDZIELA WIELKANOCNA

7.00     w int. Parafian

8.30      za ++ męża Jana Śleziona oraz córkę Halinę w r. ur.

10.00    W INT. DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ ORAZ ICH RODZIN

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Joanny Purat z ok. 75 r. ur. oraz o Boże błog.

             dla całej rodziny (TD)

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia

              małżeńskiego dla Zofii i Władysława Baran z ok. 55. r. śl. oraz o Boże błog. dla całej

              rodziny (TD)

 

PONIEDZIAŁEK                   16.05.2022       Święto św. Andrzeja Boboli prezb. i męcz.,

                                                                         patrona Polski

7.00     1) za ++ Kazimierę Magiera w 8 r. śm., męża Józefa, córkę Urszulę oraz zięcia Józefa

             2) za ++ Otylię, Jana i Alojzego Szromek oraz Ludwika Paluch

18.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Sylwii Kotas z ok. ur. oraz o Boże

               błog. dla całej rodziny

 

WTOREK                              17.05.2022       Dzień powszedni

7.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, 

              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia

              małżeńskiego dla Danuty i Pawła z ok. r. śl.

18.00    1) za ++ Bartłomieja i Julię Urbańczyk, dwóch synów, synową, córkę i wnuczkę

               oraz Teofila i Annę Malcharek, zięcia, córkę i wnuka

             2) za + ojca chrzestnego Jana Zemczak w dn. ur.

 

ŚRODA                                   18.05.2022       Dzień powszedni

7.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla rodziny Świerczek

              2) za ++ Annę Kowal, męża oraz ++ rodziców z obu str.

18.00    za + tatę Feliksa Wójcik w 5 r. śm. – od córki z rodziną

 

CZWARTEK                          19.05.2022       Dzień powszedni

7.00     za ++ Mieczysława Krztoń, Józefę i Michała Biegun – od rodziny Biegun

18.00    1) za ++ Stanisławę, Jana i Adama

             2) za ++ Natalię i Ryszarda Rogalski oraz ++ z rodzin Rogalski i Pomietło

 

PIĄTEK                                  20.05.2022       Dzień powszedni

7.00     za + Adelę Pietryas – od sąsiadów i znajomych

15.00    w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00    1) za + Mariana Ochmańskiego oraz ++ rodziców z obu str.

            2) za + Grażynę Trała w 30 dn. po śm.

 

SOBOTA                                21.05.2022       Wspom. św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

7.00     o Boże błog. i opiekę dla córki  Heleny oraz wnuczki Beaty Walus z mężem Arkadiuszem

             – od Anny Kułak

18.00    1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Waldemara Pańta z ok. ur. oraz o Boże błog.

              dla całej rodziny

            2) za + mamę Helenę Pach w r. śm.

 

NIEDZIELA                           22.05.2022       VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

7.00     w int. Parafian

8.30      za + Annę Kupka w 3 r. śm. – od męża

10.00    W INT. DZIECI PRZEŻYWAJĄCYCH ROCZNICĘ I KOMUNII ŚWIĘTEJ ORAZ ICH

             RODZIN

11.30     za ++ syna Mariusza, męża Franciszka Kolonko oraz ++ rodziców z obu str.

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Piotra Nowak z ok. r. ur.

INTENCJE MSZALNE - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
08/05

NIEDZIELA                           08.05.2022       IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA

7.00      w int. Parafian

8.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Magdaleny Goraus z ok. 45 r. ur. (TD)

10.00    1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Anioła Stróża dla Mikołaja Brożek z ok. ur.

             2) do Op. Bożej za wstaw. św. Floriana w int. strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
              w Bieruniu Nowym i ich rodzin oraz za ++ strażaków

11.30     za ++ Marię i Stanisława Oszust z ok. im. oraz + Jadwigę

16.00   za + Stanisława Augustyniak oraz ++ z rodzin Gil i Augustyniak

 

PONIEDZIAŁEK                   09.05.2022       Uroczystość św. Stanisława bpa i męcz., gł. patrona Polski

7.00      1) za + Emilię Rybińską – od siostry Grażyny z rodziną

             2) za + Piotra Zdanowicz – od żony Anety z synem Miłoszem

18.00    za + Mariusza Surowieckiego w 12 r. śm.

 

WTOREK                              10.05.2022       Dzień powszedni

7.00     za + Tadeusza Kiełbaśnika – od kolegów tenisistów

18.00    1) za + Kazimierę Sobczyk oraz ++ z pokr.

             2) za ++ Martę i Antoniego Mruczek, córkę Marię, syna Józefa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

ŚRODA                                   11.05.2022       Dzień powszedni

7.00     1) za ++ Władysławę i Stanisława Furtak oraz ++ rodziców z obu str.

             2) za ++ Helenę i Stanisława Kołodziejczyk oraz ++ rodziców z obu str.

18.00   za ++ rodziców Annę i Jana Hebel, teściów Jadwigę i Bronisława Wirkus oraz
             brata Edmunda

 

CZWARTEK                          12.05.2022       Dzień powszedni

7.00     za ++ Joannę Puda, męża oraz synów

18.00    1) za ++ Brygidę i Antoniego Kucz, rodziców, rodzeństwo i wnuka Andrzeja

             2) za ++ Janinę i Ludwika Budny, Annę i Józefa Orawiec, syna Floriana, córki
              Genowefę i Eugenię, synową Danutę i zięcia Stanisława

 

PIĄTEK                                  13.05.2022       Dzień powszedni

7.00     za + Juliana Kicińskiego – od wnuków Eweliny i Marcina z rodzinami

15.00    za ++ Augustyna Cyganek, żonę Annę i wnuka Tomasza

18.00    za ++ Karola i Marię Wróbel oraz ++ rodzeństwo

19.00    w int. czcicieli MB Fatimskiej

 

SOBOTA                                14.05.2022       Święto św. Macieja, Apostoła

7.00     za ++ Zofię i Ludwika Herok oraz ++ rodziców z obu str.

18.00    1) za ++ Zofię i Jana Stanek oraz ++ z rodzin Stanek i Płonka

             2) za ++ Helenę Kocoń w r. śm., męża Jana, zięciów Stanisława i Benedykta oraz
              wnuka Darka

 

NIEDZIELA                           15.05.2022       V NIEDZIELA WIELKANOCNA

7.00      w int. Parafian

8.30      za ++ męża Jana Śleziona oraz córkę Halinę w r. ur.

10.00    W INT. DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ ORAZ ICH RODZIN

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Joanny Purat z ok. 75 r. ur. oraz
              o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
              małżeńskiego dla Zofii i Władysława Baran z ok. 55. r. śl. oraz o Boże błog. dla
              całej rodziny (TD)

INTENCJE MSZALNE - III NIEDZIELA WIELKANOCNA
01/05

NIEDZIELA                                  01.05.2022          III NIEDZIELA WIELKANOCNA

7.00       w int. Parafian

8.30       za ++ Józefa i Stanisławę Deja oraz ++ z rodzin Deja i Stanaszek

10.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
                małżeńskiego dla Stanisławy i Edwarda Matwiejczuk z ok. r. śl. oraz o Boże błog.
                dla całej rodziny

11.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
               małżeńskiego dla Marianny i Marka Ledwoń z ok. 45 r. śl., o dary Ducha Świętego
              dla wnuka Janka w czasie egzaminów maturalnych oraz o Boże błog. dla całej
               rodziny (TD)

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
              o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Jolanty Budny z ok. 50 r. ur. oraz o Boże błog.
              dla całej rodziny (TD)

 

PONIEDZIAŁEK                          02.05.2022          Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK

7.00       1) za ++ rodziców Wandę i Pawła Łoskot, siostrę Barbarę oraz Martę i Alojzego Szulc

               2) o łaskę nawrócenia w pewnej intencji

18.00     za ++ Walentego Stachoń, żonę Gertrudę, rodziców i rodzeństwo z obu str.

 

WTOREK                                      03.05.2022          Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.,

 gł. patronki Polski

7.00       do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla rodzin Kubeczko i Golus

8.30       do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
                małżeńskiego dla Andrzeja i Krystyny Dudys z ok. 35 r. śl. oraz o Boże błog.
                dla całej rodziny (TD)

10.00     za + Bartłomieja Klaja w 1 r. śm.

11.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla rodzin Błaszcz, Rozmus, Kotas, Błaszcz,
               Szczotka i Niemiec

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Marii Kobiela z ok. ur. i Marii Wawrzyczek
               z ok. 75 r. ur. oraz o Boże błog. dla ich rodzin (TD)

 

ŚRODA                             04.05.2022          Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji

7.00       1) za dusze w czyśćcu cierpiące

                2) za + Krystynę Droździewicz – od kuzynki Barbary Kopryni z rodziną

18.00     za ++ Czesława Marcinkiewicz w 37 r. śm., żonę Zofię, synów Tadeusza i Kazimierza
                oraz wnuka Dawida

 

CZWARTEK                                 05.05.2022          Dzień powszedni

7.00       za ++ teściów Marię i Mieczysława Skamaj, męża Władysława oraz ++ z rodziny

18.00     1) w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do
               świeckich instytutów życia konsekrowanego

              2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Wandy z ok. ur. oraz o Boże błog.
               dla całej rodziny

 

PIĄTEK                                         06.05.2022          Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

7.00       za ++ Stanisława Sobańskiego oraz ojca Stanisława z ok. im.

15.00      za + Marię Żmija

18.00     w int. dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców

 

SOBOTA                                        07.05.2022          Dzień powszedni

7.00       w int. członków Żywego Różańca

18.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Stanisławy z ok. ur. i im.

              2) za ++ Władysława Dudys  w 28 r. śm., żonę Marię i syna Franciszka

 

NIEDZIELA                                  01.05.2022          IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA

7.00       w int. Parafian

8.30       do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Magdaleny Goraus z ok. 45 r. ur. (TD)

10.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę Anioła Stróża dla Mikołaja Brożek z ok. ur.

              2) do Op. Bożej za wstaw. św. Floriana w int. strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
               w Bieruniu Nowym i ich rodzin oraz za ++ strażaków

11.30      za ++ Marię i Stanisława Oszust z ok. im. oraz + Jadwigę

16.00     za + Stanisława Augustyniak oraz ++ z rodzin Gil i Augustyniak

INTENCJE MSZALNE - II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
24/04

NIEDZIELA                                 24.04.2022         II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA                                                         BOŻEGO

7.00       w int. Parafian

8.30       za + ks. Marka Antosza i ks. Andrzeja Wieczorka – od grup parafialnych i parafian

10.00     za ++ Józefę Juda z ok. 90 r. ur. oraz męża Stanisława

11.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i dary Ducha Świętego dla Remigiusza
               Pienias z ok. 18 r.ur. – od rodziców i dziadków

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
              oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                        25.04.2022         Święto św. Marka, Ewangelisty

7.00       1) za ++ Ernesta Kała z ok. r. ur., żonę Małgorzatę z ok. r. śm. oraz ++ z rodzin Kała i Matyja

              2) za + Kazimierza Sieradzkiego – od Aleksandry Chaim

18.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
               małżeńskiego dla Lidii i Grzegorza Budner z ok. r. śl. oraz o Boże błog. dla córki
               z mężem, syna i wnuka

 

WTOREK                                     26.04.2022         Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz.,
                                                                                   gł. patrona Polski

7.00      za + Juliana Kiciński – od wnuka Pawła i wnuczki Agnieszki z rodziną

18.00    1) za ++ Elżbietę i Stanisława Mazurkiewicz, Alojzego Wróbel oraz ++ z rodziny

              2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
               małżeńskiego dla Moniki i Grzegorza Kamińskich z ok. 25 r. śl. oraz o Boże błog.
               dla całej rodziny (TD)

 

ŚRODA                                          27.04.2022         Dzień powszedni

7.00       1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Urszuli Plewniok z ok. ur.

                2) za + Danutę Bernaś – od męża z rodziną

18.00     za + męża Mariana Wysowskiego w 1 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

 

CZWARTEK                               28.04.2022         Dzień powszedni

7.00       za ++ Zofię i Stefana Pluta oraz ++ z rodzin Pluta i Stokłosa

18.00    1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
               małżeńskiego dla Marii i Łukasza Gerycki z ok. 10 r. śl. (TD)

              2) za + Irenę Tułodziecką w 2 r. śm.

 

PIĄTEK                                        29.04.2022         Święto św. Katarzyny Sieneńskiej,
                                                                                  dz. i dK, patronki Europy

7.00      za + Halinę Horst w 2 r. śm. oraz ++ rodziców z obu str.

15.00     za ++ rodziców Ludwika i Zofię Nowak w r. śm. oraz brata Franciszka

18.00    1) za + Zdzisława Jasek – od rodziny Jabłońskich

              2) za + Grażynę Pomietlorz w 30 dn. po śm. – od męża i córki Marty z rodziną

 

SOBOTA                                       30.04.2022         Dzień powszedni

7.00       za + Elżbietę Fuchs – od członków Żywego Różańca

18.00     1) za ++ rodziców Helenę i Henryka Cholewa – od córki Haliny

              2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Justyny Bielak i Lucyny Cieplechowicz
               z ok 45 r. ur. oraz o Boże błog. dla ich rodzin

 

NIEDZIELA                                 01.05.2022         III NIEDZIELA WIELKANOCNA

7.00       w int. Parafian

8.30       za ++ Józefa i Stanisławę Deja oraz ++ z rodzin Deja i Stanaszek

10.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
                małżeńskiego dla Stanisławy i Edwarda Matwiejczuk z ok. r. śl. oraz o Boże błog.
                dla całej rodziny

11.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
               małżeńskiego dla Marianny i Marka Ledwoń z ok. 45 r. śl., o dary Ducha Świętego
               dla wnuka Janka w czasie egzaminów maturalnych oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
              o Boże błog., zdrowie i opiekę  dla Jolanty Budny z ok. 50 r. ur. oraz o Boże błog. dla całej
              rodziny (TD)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętej Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.