Parafia
św. Barbary
w Bieruniu Nowym

Chrzest święty

 

W naszej parafii udzielamy tego sakramentu w każdą ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 16.00.

Nauki dla rodziców i rodziców chrzestnych: odbywają się w sobotę poprzedzającą niedzielę Chrztu Św. o godz. 16.30 w salkach Domu Parafialnego.

 

 

a

 

 

Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkiem Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka ma decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia.


Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości. Chrztu Świętego należy udzielać w takim miejscu i czasie, aby większa ilość ludzi mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu. Powinni być obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Najstosowniejszym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa.

 

Kto może być chrzestnym dla dziecka?

Chrzestnymi mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek - ukończone 16 lat.

 

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu Św.?

Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej należy przynieść dowód tożsamości jak również Akt Urodzenia dziecka. Rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie, iż mogą przyjąć godność ojca lub matki chrzestnej. Kancelaria parafialna wypełnia "Formularz zgłoszenia chrztu dziecka" - należy mieć również spisane dane osobowe rodziców chrzestnych.

 

Jak przygotować się do Chrztu Świętego?

Rodzice jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek wziąć udział w naukach dla rodziców i rodziców chrzestnych.

 

O co należy zadbać?

Wcześniej należy zakupić świecę, która - odpalona w czasie Chrztu św. od ognia świecy paschalnej - stanowi znak przyjęcia wiary. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę - znak łaski uświęcającej, którą matka chrzestna lub kapłan nakłada na dziecko. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu - prostą białą, symboliczną koszulkę.

 

Na Mszy św. w niedzielę Chrztu św. pierwsze ławki w kościele zarezerwowane są dla rodziców i chrzestnych. Podczas tej Mszy św. zarezerwowane są również ławki dla rodziców i chrzestnych, którzy przybyli z dzieckiem w pierwszą rocznicę chrztu. Rocznicę chrztu św. należy zgłosić wcześniej w kancelarii, by kapłan udzielił specjalnego błogosławieństwa. Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej. Od tej chwili będą tam wpisywane wszystkie ważniejsze adnotacje np. o zawarciu ślubu. Należy zatem pamiętać, w którym kościele dziecko zostało ochrzczone.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętej Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.