Parafia
św. Barbary
w Bieruniu Nowym

Małżeństwo

Przez chrzest, który jest sakramentem wiary, mężczyzna i kobieta raz na zawsze zostają włączeni w przymierze Chrystusa z Kościołem, tak że ich małżeńska wspólnota zostaje wchłonięta przez miłość Chrystusa i obdarzona mocą Jego ofiary. Tak mniej więcej o małżeństwie pisze Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej o rodzinie. Lecz zanim przez sakrament to się urzeczywistni, trzeba trochę starań duchowych i formalnych i o nich w kontekście sakramentu małżeństwa słów kilka.

 

 

W której parafii załatwiać formalności małżeńskie?

Jest to obojętne, czy dokonuje się ich w parafii narzeczonej czy narzeczonego. Jeżeli ślub pragnie zawrzeć się jeszcze gdzie indziej i tak należy zacząć od którejś z parafii rodzinnej, prosząc albo o zezwolenie na spisanie protokołu lub o tzw. licencję na podstawie, której proboszcz innej parafii asystuje przy zawarciu ślubu.

 

Kiedy zgłosić się w kancelarii parafialnej?

Najwyższy czas by zacząć załatwiać formalności, to trzy miesiące przed datą ślubu, tyle tylko, że może zdarzyć iż w wybrany przez nas dzień termin jest już zajęty - warto zatem uczynić to wcześniej, poza tym w tak krótkim czasie bywa czasem niemożliwe lub bardzo trudne odbycie wszystkich nauk przedmałżeńskich. Wniosek jest prosty - trzeba tymi sprawami zainteresować się dostatecznie wcześniej.

 

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

którego wymagają przepisy kościelne i troska o dobre przygotowanie do małżeństwa,  składa się z kilku elementów.

 

  • cyklu czterech nauk przedślubnych, na które należy się zapisać na stronie internetowej: www.narzeczeni.katowicka.pl
    Wymagane nauki można odbyć w ramach programu Przed nami małżeństwo. Bliższe informacje na stronie internetowej: www.przednamimalzenstwo.pl
  • spotkań w poradni życia rodzinnego, na które należy się zapisać na stronie internetowej: www.narzeczeni.katowicka.pl lub telefonicznie: 696 045 162,
  • dniu skupienia dla narzeczonych

Protokół przedślubny

Zazwyczaj w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej następuje spisanie protokołu małżeńskiego. Musi być on spisany co najmniej miesiąc wcześniej przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Zadaniem tego dokumentu jest dostarczenie na ile to możliwe wiarygodnych dowodów, że nie ma żadnej przeszkody do zawarcia małżeństwa (KPK. 1066).

 

W tym również celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez dwa kolejne dni świąteczne (np. dwie niedziele). Mowa tu o parafii zamieszkania narzeczonego i narzeczonej, która nie zawsze jest taka sama jak adres zameldowania. Rzecz w tym, aby osoba ta była członkiem parafii w rzeczywistości (mieszka na jej terenie), a nie tylko "na papierze". Każdy kto odczytawszy zapowiedzi, wie coś, co stanowiło by przeszkodę do zawarcia małżeństwa przez wymienione osoby ma poważny obowiązek zgłosić taki fakt do miejscowego proboszcza.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia małżeństwa?

Pierwszym podstawowym dokumentem jest Świadectwo Chrztu Świętego. Jeśli sakrament ten został udzielony w innej parafii niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu. Na tym dokumencie zapisana będzie adnotacja, oprócz faktu przyjęcia Chrztu św., o możliwości zawarcia małżeństwa. Powinna również znaleźć się tam informacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania. Jeśli jej tam nie ma warto o ten wpis się upomnieć. Jeżeli jednak z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu bierzmowania, warto poszukać w domu pamiątki przyjęcia tego sakramentu, lub udać się o stosowny dokument do parafii, gdzie się go przyjęło.

 

Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej niż pół roku od daty ślubu - taka jest jego ważność. Kolejny dokument, który nalażałoby wyciągnąć z szuflady do świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej. Oprócz tego wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz kartka potwierdzająca udział w naukach przedślubnych, dniach skupienia.

 

Jeżeli nupturienci mają już ślub cywilny przynoszą akt zawarcia małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

Jeśli przyszli małżonkowie chcą mieć ślub "konkordatowy" trzeba dostarczyć do parafii dokument z U.S.C. wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Jeżeli do trzech miesięcy od chwili pobrania tego dokumentu nie dojdzie do zawarcia ślubu traci on ważność. Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Katolicy, którzy jeszcze nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przed zawarciem małżeństwa powinni go przyjąć, aby dopełnić wtajemniczenia chrześcijańskiego (KPK. 1065 § 1). Powinni również przyjąć sakrament pokuty aby przystąpić do Najświętszej Eucharystii, zwłaszcza w czasie sprawowania sakramentu małżeństwa (Kań. 1065 § 2).

 

Warto również wspomnieć, kto może zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Od chwili podpisania konkordatu wiek dla narzeczonego i narzeczonej to ukończone 18 lat. Dla mężczyzny zwolnienie od tej granicy nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia, może uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa, w takim przypadku potrzebna będzie również dyspensa biskupa miejsca. W dniu ślubu dobrze jest przypomnieć świadkom iż 15 min. przed ślubem powinni zgłosić się w zakrystii z dowodem tożsamości.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętej Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.