Parafia
św. Barbary
w Bieruniu Nowym

Historia

 

Została wydzielona z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. Myśl utworzenia nowej parafii powstała z chwilą budowy osiedla mieszkaniowego przy powstałej w 1975 roku Kopalni Węgla Kamiennego „Piast". Drogę do utworzenia nowej parafii utorował „Protokół uzgodnień" podpisany w dniu 25 marca 1982 roku przez przedstawicieli Kurii Diecezjalnej i Urzędu Wojewódzkiego. Uzyskano zgodę na budowę kościoła i obiektów towarzyszących.

 

Trudny problem lokalizacji i uzyskania terenu pod budowę rozwiązał akt darowizny p. Jana Pomiotło. Ofiarodawca przekazał na rzecz mającej powstać parafii działkę 0 powierzchni: 0,8 ha z pośród swoich gruntów. Dobrodziej parafii, ofiarodawca gruntu Jan Pomiotło zmarł 9 października 1982 roku. W dniu 1 czerwca 1983 r. dekretem ks. bp. Ordynariusza Herberta Bednorza został skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym ks. Stefan Balcarek z zadaniem prowadzenia budowy nowego kościoła. Kamień węgielny pod budowę nowej świątyni w Bieruniu Nowym poświęcił papież Jan Paweł II 20 czerwca 1983 roku na lotnisku Katowice-Muchowiec, w czasie swej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny.

 

Bp. Ordynariusz Herbert Bednorz w parciu o pozytywną opinię Diecezjalnej Komisji do Spraw Sztuki Sakralnej 14 kwietnia 1984 roku zatwierdził do realizacji projekt budowy kościoła, probostwa oraz domu katechetycznego, którego autorem jest mgr inż. arch. Zdzisław Łojewski a konstruktorem mgr inż. Jerzy Manjura. Dnia 16 maja 1984 roku ks. bp. katowicki Herbert Bednorz wyraził zgodę, aby nowy kościół i parafia nosiła imię św. Barbary. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz parafię św. Barbary erygował 13 stycznia 1985 r. a tymczasową kaplicę poświęcił 13 października 1985 r. Pozwolenia na budowę domu katechetycznego i probostwa parafia otrzymała 4.11.1985 r. Natomiast pozwolenie na budowę kościoła uzyskano 27.01.1987 r. Pod koniec 1987 r. wykonano fundamenty pod nową świątynię.

 

Ks. bp. Ordynariusz Damian Zimoń w sierpniu 1988 r. dokonał zmiany budowniczego nowego kościoła. Zadanie to powierzył ks. Andrzejowi Bartoszkowi. Kierujący budową do tej pory ks. Stefan Balcarek przeniesiony został do parafii Kochanowice. Dom katechetyczny i probostwo 21.06.1989 r. poświęcił ks. bp. Gerard Bernacki. W lipcu 1989 r. przystąpiono do wznoszenia murów nowej świątyni. Budowa trwała 9 lat. Uroczystość poświęcenia nowej świątyni, którego dokonał Ks. Abp. Damian Zimoń 25.10.1998 r. poprzedziły misje święte. Prace związane z wystrojem wnętrza i małą architekturą trwają do tej pory.

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętej Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.