Parafia
św. Barbary
w Bieruniu Nowym

Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
07/08

NIEDZIELA                             07.08.2022       XIX Niedziela zwykła

7.00     za ++ Annę Cygan w 24 r. śm., męża Józefa, zięcia Albina, córki Zofię i Czesławę
              oraz ++ z rodziny

8.30     za + Krzysztofa Sokół – od sąsiadów z ul. Granitowej 38 i 40

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
             z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Ilony i Artura Waliczek oraz o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża dla dzieci

14.00   ślub rzymski: Jacek Emilia i Rudecki Krzysztof

16.00   za + Bogusława Gałka w dn. ur. – od żony i dzieci z rodzinami

 

PONIEDZIAŁEK                     08.08.2022       Wspom. św.Dominika prezb. 

18.00    1) za ++ Rozalię Gwóźdź, rodziców oraz córkę Wandę

             2) za ++ Joannę i Herberta Żmuda, ++ rodziców oraz ++ z pokr.

 

WTOREK                                 09.08.2022       Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża,  dz. i męcz., patronki

                                                                            Europy

7.00     1) za + Piotra Matwiejczuk w dn. ur. oraz ++ rodziców Stanisława i Stefanię

             2) za + Piotra Nowak – od sąsiadki

 

ŚRODA                                     10.08.2022       Święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz.

18.00    1) za + Mariana Ochmańskiego oraz ++ rodziców z obu str.

             2) za + Irenę Sałata w 2 r. śm.

 

CZWARTEK                            11.08.2022       Wspom. św. Klary, dz.

7.00     1) za + Ludwika Kasprzyk z ok. ur. oraz ++ z rodziny

             2) za + Piotra Zdanowicz - od sąsiadów z klatki 81

 

PIĄTEK                                     12.08.2022       Dzień powszedni

18.00    1) za ++ Małgorzatę i Augustyna Kanafek oraz ++ rodziców z obu str.

             2) za + Jan Biegun w r. śm.

 

SOBOTA                                  13.08.2022       Dzień powszedni

7.00     za + męża Władysława Skamaj oraz ++ braci Wiktora, Tadeusza i Mieczysława

13.00    ślub rzymski: Piszczek Sabina i Chrobak Przemysław

18.00    za ++ Rutę i Gerarda Hoffmann, Annę i Norberta Hornik oraz ++ z rodzin Hoffmann,
              Kulisz, Hornik i Forreiter

19.00    w int. czcicieli Matki Bożej Fatimskiej

           

NIEDZIELA                             14.08.2022       XX Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za + Mariannę Wojtania – od syna z rodziną

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz łaskę wierności na dalsze lata życia
               małżeńskiego dla Marii i Zdzisława Jończyk z ok. 45 r. śl. oraz o Boże błog. dla
               dzieci i światło Ducha Świętego dla wnuczek na Nowy Rok Szkolny

16.00    za ++ męża Jana, syna Jerzego, teściów Józefa i Barbarę Doleżych,
               rodziców Antoninę i Wiktora Stadler, swatów Józefa i Helenę Pawełczyk
               oraz siostrę Dorotę Łopatowską

INTENCJE MSZALNE - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
31/07

NIEDZIELA                             31.07.2022       XVIII Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
              dla Justyny i Sławomira Bielak z ok. r. śl. oraz opiekę Anioła Stróża i potrzebne łaski
              dla syna Miłosza z ok. 4 r. ur. a także o Boże błog. dla Oli i Szymona

10.00    za + Alę Niedbała w 1 r. śm.

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
              oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                     01.08.2022       Wspom. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dk   

18.00    1) za ++ Józefę i Alojzego Szaflic

             2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodziny Stachoń oraz dla dzieci z rodzinami

 

WTOREK                                 02.08.2022       Dzień powszedni

7.00     1) za + Andrzeja Mika oraz dusze w czyśćcu cierpiące

            2) za + Grażynę Pomietlorz – od sąsiadów z ul. Granitowej 114

 

ŚRODA                                     03.08.2022       Dzień powszedni

18.00    1) za ++ rodziców Jana i Ernestynę Janota oraz syna ks. Edwarda

             2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
              o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Janiny z ok. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

 

CZWARTEK                            04.08.2022       Wspom. św. Jana Marii Vianney’a, prezb.

7.00     1) w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne oraz
             do instytutów świeckich życia konsekrowanego

            2) za dusze w czyśćcu cierpiące

 

PIĄTEK                                     05.08.2022       Dzień powszedni

18.00    1) za + Stanisława Sobańskiego,++ rodziców z obu str. oraz rodzeństwo

             2) za ++ Janinę i Ludwika Budny, córkę, zięcia oraz wnuki

 

 

SOBOTA                                  06.08.2022       Święto Przemienienia Pańskiego

7.00     w int. członków Żywego Różańca

15.00    ślub rzymski: Olczek Alicja i Stasiński Adam

18.00    za ++ Henryka Kasprzyk w 3 r. śm., żonę Michalinę, córkę Elżbietę oraz ++ rodziców z obu str.

           

NIEDZIELA                             07.08.2022       XIX Niedziela zwykła

7.00     za ++ Annę Cygan w 24 r. śm., męża Józefa, zięcia Albina, córki Zofię i Czesławę
              oraz ++ z rodziny

8.30     za + Krzysztofa Sokół – od sąsiadów z ul. Granitowej 38 i 40

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
             z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Ilony i Artura Waliczek oraz o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża dla dzieci

14.00   ślub rzymski: Jacek Emilia i Rudecki Krzysztof

16.00   za + Bogusława Gałka w dn. ur. – od żony i dzieci z rodzinami

INTENCJE MSZALNE - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
24/07

NIEDZIELA                             24.07.2022       XVII Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Annę Walczak, Annę Bzibziak oraz Monikę Walczak w 22 r. śm.

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Edwarda Matwiejczuk z ok. 70 r. ur.
              oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

16.00   za + Stanisława Murczek w 10 r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK                     25.07.2022       Święto św. Jakuba, Apostoła  

18.00    1) za ++ Krzysztofa Przerwa oraz Helenę i Władysława Rembiesa

              2) za + brata Franciszka Barnackiego w 1 r. śm.

              3) za + Marka Czerwik – od siostry Danuty z rodziną

 

WTOREK                                 26.07.2022       Wspom. św. Joachima i Anny, rodziców NMP

7.00     1) za ++ Władysławę Dyduch w 7 r. śm. oraz męża Czesława

             2) za ++ Władysławę Dyduch oraz męża Czesława w r. śm.

 

ŚRODA                                     27.07.2022       Dzień powszedni

18.00    1) za ++ rodziców Mariannę i Stanisława Korszeń oraz ++ z pokr.

             2) za + Kazimierza Matras w r. śm.

 

CZWARTEK                            28.07.2022       Dzień powszedni

7.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,
zdrowie i opiekę dla Andrzeja Białas z ok. 65 r. ur. (TD)

2) za ++ Emanuela Frączek w 1 r. śm. oraz żonę Marię

 

PIĄTEK                                     29.07.2022       Wspom. św. Marty, Marii i Łazarza

18.00    1) za + Zuzannę Wojciech w 1 r. śm.

              2) za ++ Annę Zawadzką w dn. ur., męża Jerzego, syna Mieczysława oraz ++ z pokr.

              3) za + Henryka Osowskiego - od siostry Marii Twardosz z rodziną

 

SOBOTA                                  30.07.2022       Dzień powszedni

7.00     1) za + Gerarda Pietryasz

            2) za + Marię Żmija – od brata Edwarda z rodziną

18.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Wiktora Śleziona z ok. 80 r. ur. (TD)

           

NIEDZIELA                             31.07.2022       XVIII Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie oraz łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
              dla Justyny i Sławomira Bielak z ok. r. śl. oraz opiekę Anioła Stróża i potrzebne łaski
              dla syna Miłosza z ok. 4 r. ur. a także o Boże błog. dla Oli i Szymona

10.00    za + Alę Niedbała w 1 r. śm.

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
               oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
17/07

NIEDZIELA                             17.07.2022       XVI Niedziela zwykła

7.00     za + Honoratę Arnold w 1 r. śm. – od syna Waldemara

8.30     za + Sebastiana Polko

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Roberta Rozmus z ok. 40 r. ur. (TD)

16.00    za ++ Janinę Wszołek oraz Wiktorię Czesak w r. śm. – od rodziny

 

PONIEDZIAŁEK                     18.07.2022       Dzień powszedni        

18.00    1) za ++ Zofię Gach i Władysława Pach w r. śm.

2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodziny Ganobis

 

WTOREK                                 19.07.2022       Dzień powszedni

7.00     1) za ++ Elżbietę Czajkowską oraz Grzegorza Ochockiego z ok. 1 r. śm.
– od siostrzeńca Zbigniewa z rodziną oraz za + Lucynę Starzyk

            2) za + Zofię Dec w 20 r. śm.

 

ŚRODA                         20.07.2022       Dzień powszedni

18.00    1) za + Stanisława Ziarno w 29 r. śm. oraz ++ rodziców z obu str.

            2)za ++ Mariannę Bassa i Danutę Długosz

 

CZWARTEK                            21.07.2022       Dzień powszedni

7.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Marii Zemczak z ok. 90 r. ur. (TD)

2) za + Kazimierza Matras z ok. 4 r. śm.

 

PIĄTEK                         22.07.2022       Święto św. Marii Magdaleny

18.00    1) do Op. Bożej za wstaw. Maryi Matki Chrystusa Najwyższego Kapłana
z prośbą o opiekę, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Stanisława
2) ) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodzin Jaromin, Lis i Różański

            3) za + Piotra Nowak w 30 dn. po śm.     

 

SOBOTA                                  23.07.2022       Święto św. Brygidy, zak., patronki Europy

7.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Doroty Kania z ok. 60 r. ur. oraz o Boże błog.
dla całej rodziny (TD)

18.00    za ++ Barbarę Okoń i Andrzeja Rura w 21 r. śm., Marię i Pawła Okoń
oraz Dariusza Szypuła w dn. ur.

           

NIEDZIELA                             24.07.2022       XVII Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Annę Walczak, Annę Bzibziak oraz Monikę Walczak w 22 r. śm.

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Edwarda Matwiejczuk z ok. 70 r. ur.
oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

16.00    za + Stanisławę Murczek w 10 r. śm.

INTENCJE MSZALNE - XV NIEDZIELA ZWYKŁA
09/07

NIEDZIELA                           10.07.2022       XV Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodziny Tomczak

10.00    za + Józefa Chrobak z ok. ur. oraz ++ braci i ojca

16.00    za + męża Jana, syna Dariusza, zięcia Michała oraz braci Marka i Zdzisława

 

PONIEDZIAŁEK                   11.07.2022       Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy         

18.00    1) za ++ męża Wincentego, syna Adama oraz ++ rodziców i rodzeństwo

            2) za ++ Marię Bobak w 30 dn. po śm., oraz męża Adama w 4 r. śm. – od syna i córki
z rodzinami

 

WTOREK                              12.07.2022       Wspom. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa
i męcz.

7.00     1) za dusze w czyśćcu cierpiące

            2) za + męża Hieronima Włodarczyk – od żony i dzieci

 

ŚRODA                                   13.07.2022       Wspom. św. pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta

18.00    1) za ++ Jana Kocoń, Jadwigę i Jana Janosz oraz ++ z rodziny

19.00    w int. czcicieli MB Fatimskiej

 

CZWARTEK                          14.07.2022       Dzień powszedni

7.00     1) za + ks. Marka Antosza

2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Stefana

 

PIĄTEK                                  15.07.2022       Wspom. św. Bonawentury, bpa i dK

15.00    w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego
18.00   
za + Adama Adamskiego oraz ++ rodziców i teściów   
           

SOBOTA                                16.07.2022       Wspom. NMP z Góry Karmel

7.00     za ++ Elżbietę Fuchs oraz męża Stefana

18.00    za ++ Zenona Brachaczek w 9 r. śm. oraz mamę Elżbietę – od rodziny Dudys

 

NIEDZIELA                           17.07.2022       XVI Niedziela zwykła

7.00     za + Honoratę Arnold w 1 r. śm. – od syna Waldemara

8.30     za + Sebastiana Polko

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Roberta Rozmus z ok. 40 r. ur. (TD)

16.00    za ++ Janinę Wszołek oraz Wiktorię Czesak w r. śm. – od rodziny

 

INTENCJE MSZALNE - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
03/07

NIEDZIELA                           03.07.2022       XIV Niedziela zwykła

7.00      w int. Parafian

8.30      za ++ Martę Jaromin z ok. ur. oraz męża Jana

10.00    za ++ żonę Helenę Kotlarz, rodziców Franciszkę i Józefa Kotlarz, Marię i Franciszka
              Janik oraz ++ z rodziny

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia
              małżeńskiego dla Heleny i Józefa

 

PONIEDZIAŁEK                   04.07.2022       Dzień powszedni        

18.00    1) za ++ Czesława Wawro, żonę Jadwigę, rodziców, teściów oraz brata Edwarda

             2) za + Jana Sikora w 1 r. śm. oraz za ++ z rodziny Sikora – od córki Beaty z rodziną

              3) za + Norberta Szwach w 4 r. śm.

 

WTOREK                              05.07.2022       Dzień powszedni

7.00     1) za ++ rodziców Józefa i Stanisławę Ochockich w r. śm. – od córki Teresy z rodziną

            2) za + Andrzeja Mika oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

ŚRODA                                   06.07.2022       Wspom. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.

18.00    1) za + Józefa Opach w r. śm.

             2) za + Marię Adamaszek z ok. ur.

 

CZWARTEK                          07.07.2022       Dzień powszedni

7.00     1) w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne
              oraz do instytutów świeckich życia konsekrowanego

             2) za dusze w czyśćcu cierpiące

 

PIĄTEK                                  08.07.2022       Wspom. św. Jana z Dukli, prezb.

18.00    1) za ++ Marię Bobak oraz męża Adama w 4 r. śm. – od sąsiadki
              2) za + Krzysztofa Makarański w 10 r. śm.
              3) za ++ Stefanię i Tadeusza Habczyk oraz zięcia Antoniego

SOBOTA                                09.07.2022       Dzień powszedni

7.00     w int. Parafian

18.00    1) za ++ Irenę Cichoń w 29 r. śm., męża Tadeusza oraz wnuka Dawida

            2) za + Augustynę Smołucha w 30 dn. po śm. oraz + męża Władysława

 

 

NIEDZIELA                           10.07.2022       XV Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodziny Tomczak

10.00    za + Józefa Chrobak z ok. ur. oraz ++ braci i ojca

16.00    za + męża Jana, syna Dariusza, zięcia Michała, braci Marka i Zdzisława
               oraz wnuka Mateusza

INTENCJE MSZALNE - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26/06

NIEDZIELA                           26.06.2022       XIII Niedziela zwykła

7.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia
              małżeńskiego dla Marii i Andrzeja Pokońskich w 40 r. śl., Samanty i Łukasza
               Suska w 12 r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

8.30      za + Józefa Kachel w 3 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

10.00    za ++ Weronikę Białczyk, męża Franciszka oraz synów Józefa i Franciszka

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
               oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                   27.06.2022       Dzień powszedni        

18.00    za + Marka Sudoł w 7 r. śm.

 

WTOREK                              28.06.2022       Wspom. św. Ireneusza, bpa i męcz.

7.00     za ++ Eugeniusza Hahn w 2 r. śm. oraz żonę Jolantę

 

ŚRODA                                   29.06.2022       Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła

18.00    1) za ++ Monikę Szypuła, dwóch mężów oraz syna Czesława

             2) za + Helenę Kotlarz w 10 r. śm. – od rodziny Marcinkiewicz

 

CZWARTEK                          30.06.2022       Dzień powszedni

7.00     1) za ++ Dariusza Nieć i Kazimierza Sieradzkiego

             2) za ++ Emilię Młynarczyk oraz męża Józefa

 

PIĄTEK                                  01.07.2022       Dzień powszedni

18.00    1) za + Stanisława Sobańskiego w 13 r. śm.
             2) za + Jana Walus z ok. 3 r. śm. – od żony z dziećmi i wnukami

 

SOBOTA                                02.07.2022       Dzień powszedni

7.00     w int. członków Żywego Różańca

18.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
             z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Ewy Zabawskiej z ok. 70 r. ur. oraz
             o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

 

NIEDZIELA                           03.07.2022       XIV Niedziela zwykła

7.00      w int. Parafian

8.30      za ++ Martę Jaromin z ok. ur. oraz męża Jana

10.00    za ++ żonę Helenę Kotlarz, rodziców Franciszkę i Józefa Kotlarz, Marię i Franciszka
               Janik oraz ++ z rodziny

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia
              małżeńskiego dla Heleny i Józefa

INTENCJE MSZALNE - XII NIEDZIELA ZWYKŁA
19/06

 

NIEDZIELA                           19.06.2022       XII Niedziela zwykła

7.00      za ++ Zofię i Franciszka Kubeczko, dwóch synów, córkę oraz Martę i Józefa Kula,
               syna Jana, żonę Rozalię, Emila Lysko, Bronisława Kucz i Zofię Golus

8.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę oraz dary Ducha Świętego dla Emilii Kozubik
                z ok. 18 r. ur.

10.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę
               dla rodzin Zając

11.30      za + Stanisława Pokorskiego z ok. Dnia Ojca oraz + brata Mariusza Pokorskiego
               - od Barbary i Wioletty

16.00    za ++ Janinę Remiszewską w 7 r. śm. – od męża i dzieci

 

PONIEDZIAŁEK                   20.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za + Katarzynę Żabińską, męża Juliana oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00    za ++ Jana i Marię Jęczmyk, synów, córkę, synową i zięcia

 

WTOREK                              21.06.2022       Wspom. św. Alojzego Gonzagi, zak.

7.00      za ++ rodziców Janinę i Edwarda Gibek w r. śm. – od syna Zenona z rodziną

18.00    za ++ Henryka i Kazimierza Gacek, siostrę Danutę, braci Jana i Bronisława
               oraz ++ rodziców z obu str.

 

ŚRODA                                   22.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za ++ Szczepana Kolny w r. śm., żonę Teresę oraz ++ rodziców z obu str.

18.00    1) w int. uczniów, dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników PZS oraz SP3
             w Bieruniu z okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego

              2) za ++ Jana Kłeczek w r. śm. oraz chrześniaka Wiesława

 

CZWARTEK                          23.06.2022       Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

7.00     za + tatę Władysława Barnackiego oraz + Józefa Brożek

18.00   za + Bogusława Gałka z ok. Dnia Ojca – od dzieci

 

PIĄTEK                                  24.06.2022       Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00     za ++ męża Jana, teścia Jana, szwagra Jana, szwagierkę Janinę oraz kolegę Jana

15.00    za + Jana Kowalskiego z ok. im.

18.00    za + Pawła w r. śm.

SOBOTA                                25.06.2022       Wspom. Niepokalanego Serca NMP

7.00     za ++ rodziców Jadwigę i Władysława Krzepkowskich oraz ++ dziadków z obu str.

18.00    1) za + Janinę Wszołek z ok. ur. – od dzieci z rodzinami

             2) za + Pawła Kula

 

NIEDZIELA                           26.06.2022       XIII Niedziela zwykła

7.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie, opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia
              małżeńskiego dla Marii i Andrzeja Pokońskich w 40 r. śl., Samanty i Łukasza Suska
              w 12 r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

8.30      za + Józefa Kachel w 3 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

10.00    za ++ Weronikę Białczyk, męża Franciszka oraz synów Józefa i Franciszka

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
               oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - UROCZYSTOŚĆNAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
12/06

NIEDZIELA                           12.06.2022       Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00      w int. Parafian

8.30      za + Mirosława Wieczorek – od sąsiadów z ul. Granitowej 15 i sąsiada
               z ul. Granitowej 17

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Karoliny Adach z ok. ur. oraz dla
              Krzysztofa Adach

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
             z prośbą o Boże błog., zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Dominiki i Krzysztofa Skórek z ok. 2 r. śl. oraz o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża
             dla syna Wojciecha z ok. 1 r. ur. i chrztu św.

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski
             z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodzin Krzempek i Wołek

 

PONIEDZIAŁEK                   13.06.2022       Wspom. św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK

7.00     za ++ Władysławę i Franciszka Rusiecki, brata Wiesława oraz ++ z rodzin
              Rusiecki i Książek

18.00    za ++ Halinę i Jerzego Kocznar oraz ++ z rodzin Kocznar i Świerk

19.00    w int. czcicieli MB Fatimskiej

 

WTOREK                              14.06.2022       Wspom. bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

7.00     za + męża Andrzeja Mika w 1 r. śm. – od żony i córki z rodziną

18.00    za + Jana Krańskiego z ok. ur. oraz ++ rodziców Jana i Marię

 

ŚRODA                                   15.06.2022       Dzień powszedni

7.00     w int. Mariusza Otto z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,
              zdrowie i opiekę na dalsze lata życia, również o Boże błog. dla całej rodziny

18.00   za ++ Helenę i Jana Jaromin, rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodziny

 

CZWARTEK                          16.06.2022       Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.00     za ++ zalecanych

8.30     1) w int. Parafian

             2)do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z prośbą o Boże błog.,
             zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek Zuzi, Zosi, Alicji, Hanii, Julii i Natalii
             oraz wnuczka Szymona – od babci i dziadka

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z prośbą o Boże błog., zdrowie
             i opiekę dla dzieci Małgorzaty, Piotra, Tomasza i Lidii z rodzinami

16.00   za ++ Stefanię Drobiczek z ok. 1 r. śm., męża Jana oraz córkę Irenę – od córki
             Jolanty z rodziną

 

PIĄTEK                                  17.06.2022       Wspom. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

7.00     za ++ rodziców Stefana i Walerię Malczyk, męża Józefa oraz syna Krzysztofa Bober

15.00    w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00    za ++ rodziców Jana i Marię Dudzik oraz ++ z rodziny

 

SOBOTA                                18.06.2022       Dzień powszedni

7.00      w int. Parafian

14.00    ślub rzymski: Karina Widz i Winicjusz Hołota

18.00    1) za ++ Annę i Stanisława Mnich oraz teściów Helenę i Władysława Mucha

             2) za ++ rodziców, teściów, brata Józefa, szwagra Krzysztofa oraz za + męża
              Władysława Lofek – od żony i syna z rodziną

 

 

NIEDZIELA                           19.06.2022       XII Niedziela zwykła

7.00     za ++ Zofię i Franciszka Kubeczko, dwóch synów, córkę oraz Martę i Józefa Kula,
             syna Jana, żonę Rozalię, Emila Lysko, Bronisława Kucz i Zofię Golus

8.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę oraz dary Ducha Świętego dla Emilii Kozubik
              z ok. 18 r. ur.

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę
              dla rodzin Zając

11.30    za + Stanisława Pokorskiego z ok. Dnia Ojca - od córek Barbary i Wioletty

16.00    za ++ Janinę Remiszewską w 7 r. śm. – od męża i dzieci

 

INTENCJE MSZALNE - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA śWIĘTEGO
05/06

NIEDZIELA                           05.06.2022       Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

7.00      w int. Parafian

8.30      za +Mariana Poprawskiego oraz ++ kolegów Tadeusza Piskorek, Mariana
               Wysowskiego i Krzysztofa Droździewicz

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Anny z ok. ur.

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla
              Anny i Tomasza z ok. 10 r. śl. oraz o Boże błog. dla córki Agatki i syna Janka

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek Martynki,
              Milenki i Julii

 

PONIEDZIAŁEK                   06.06.2022       Święto NMP, Matki Kościoła

7.00      za + Kazimierza Sieradzkiego – od Anny Kozdraś z rodziną

18.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuków Szymona, Oliwii,
               Wiktora i Adama

 

WTOREK                              07.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za ++ rodziców Józefę, Marię i Władysława Buda, brata Stanisława, bratową
             Janinę oraz teściów Katarzynę i Franciszka Kłeczek

18.00   za + Piotra Matwiejczuk, ++ dziadków Stefanię i Stanisława Matwiejczuk oraz

              brata Stanisława

 

ŚRODA                                   08.06.2022       Wspom. św. Jadwigi, królowej

7.00      za ++ siostrę Bożenę Niedużak, brata Jerzego Gibek w r. śm. – od brata
               Zenona z rodziną

18.00    za ++ Annę i Stefana Mańka, ++ córki Annę, Helenę i Zofię, ++ synów Stanisława,
               Franciszka, Witolda, Kazimierza i Andrzeja oraz ++ z pokr.

 

CZWARTEK                          09.06.2022       Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana

7.00     za + Józefa Górny, ++ rodziców i teściów

18.00    za + Bronisławę Biegun w r. śm.

 

PIĄTEK                                  10.06.2022       Dzień powszedni

7.00     za + Jacka Łęgowik w 2 r. śm.

15.00    za ++ Barbarę i Feliksa Cieplechowicz z ok. r. śm.

18.00    za + Annę Kupka w 3 r. śm. – od córki Joanny z rodziną

 

SOBOTA                                11.06.2022       Wspom. św. Barnaby, Apostoła

7.00      w int. Parafian

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Piotra Dziubaczka z ok. 40 r. ur. oraz
               o łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla Piotra i Sabiny
               z ok. 10 r. śl. (TD)

18.00    za + Halinę Korszeń, ++ rodziców z obu str. oraz ++ z pokr.

 

 

NIEDZIELA                           12.06.2022       Uroczystość Najświętszej Trójcy

7.00      w int. Parafian

8.30      za + Mirosława Wieczorek – od sąsiadów z ul. Granitowej 15 i sąsiada
               z ul. Granitowej 17

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla Karoliny Adach z ok. ur. oraz dla
               Krzysztofa Adach

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
              dla Dominiki i Krzysztofa Skórek z ok. 2 r. śl. oraz o Boże błog. dla syna Wojciecha
              z ok. 1 r. ur. i chrztu św.

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę dla rodzin Krzempek i Wołek

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętej Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.