Parafia
św. Barbary
w Bieruniu Nowym

Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
22/08

NIEDZIELA                         22.08.2021      XXI Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Krystynę Wójcik oraz syna Tomasza – od męża

8.30     za ++ Leokadię, Stanisława Kot

10.00   1) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

                o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Henryka i Łucji Goraus z ok. 70 r. ur. oraz

                o Boże błog. dla synów z rodzinami

            2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

                 o Boże błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Wiesławy

                 i Tadeusza Opach z ok. 40 r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za dar życia i kapłaństwa,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog., łaskę wierności i dary Ducha Św. w dalszej posłudze

              kapłańskiej dla ks. Proboszcza Andrzeja Kubata z ok. ur. – od Rady Parafialnej

              i Wspólnot Parafialnych

 

PONIEDZIAŁEK                23.08.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za + Bartosza Faruga w 2 r. śm. – od taty i dziadków Krystyny i Juliana

            2) za ++ Irenę i Tadeusza Daniel, męża Henryka, ++ rodzeństwo oraz dziadków

           

WTOREK                             24.08.2021      Święto św. Bartłomieja, Ap.

7.00     1) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

                  o Boże błog.,opiekę i zdrowie dla Jerzego Gawrońskiego z ok. ur. oraz o Boże

                  błog. dla całej rodziny

            2) za + Marzenę Piszczek – od sąsiadów z ul. Granitowej 98

 

ŚRODA                                  25.08.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za ++ Ludwika i Zofię Herok oraz ++ rodziców z obu str.

            2) za + Marzenę Piszczek – od męża Wojciecha, syna Marcina, córki Roksany z mężem

                 i wnuczką

           

CZWARTEK                        26.08.2021      Uroczystość NMP Częstochowskiej

7.00     1) za + Emanuela Frączek – w 30 dn. po śm.

            2) za + Jana Sikora – od córek z rodzinami

 

PIĄTEK                                27.08.2021      Wspomnienie św. Moniki

18.00   1) za ++ Władysława i Karolinę Tarasek oraz ++ rodziców z obu str.

            2) do Op. Bożej za wstaw. Anioła Stróża z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

                 o Boże błog., opiekę i zdrowie dla wnuków Aleksandra i Antoniego oraz o potrzebne

                 łaski dla całej rodziny

 

SOBOTA                               28.08.2021      Wspom. św. Augustyna, bpa i dK

7.00     za + Zuzannę Wojciech w 30 dn. po śm.

13.00   ślub rzymski: Agnieszka Pluta i Przemysław Wróbel

18.00   za + Teofilę Lenart z ok. ur.

 

NIEDZIELA                         29.08.2021      XXII Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Zofię i Franciszka Kubeczko, syna Jana, córkę Jolantę, Rozalię i Jana Kula,

              Zofię Golus, Eugeniusza Kubeczko oraz ++ rodziców i rodzeństwo

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże

              błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Andrzeja i

              Ireny Zawadzkich w 40 r. śl. oraz o Boże błog. dla dzieci i wnuków

10.00   za + Dionizego Rogala w 1 r. śm. oraz ++ rodziców Franciszkę i Jana Bednarek

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz

             za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
15/08

NIEDZIELA                         15.08.2021      Uroczystość Wniebowzięcia NMP

7.00     w int. Parafian           

8.30     za + Józefa Kachel – od żony i dzieci

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Anioła Stróża o wszelkie potrzebne łaski i opiekę dla Antoniny

             Jazowskiej z ok. 1 r. ur.

16.00   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,

             opiekę i zdrowie dla Władysławy Janosz z ok. ur. oraz o błog. Boże dla synów z rodzinami

 

PONIEDZIAŁEK                16.08.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za + Kazimierza Sieradzkiego – od sąsiadów z garaży

            2) za + Helenę Musiał

           

WTOREK                             17.08.2021      Uroczystość św. Jacka, prezb., gł. patrona archidiecezji

                                                                      i metropolii katowickiej

7.00     1) za ++ rodziców Martę i Jana Jaromin

            2) za + Hieronima Włodarczyk – od sąsiadów z ul. Granitowej 19

 

ŚRODA                                  18.08.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za + Antoniego Bazowski

            2) za ++ Helenę i Franciszka Orawiec, syna Krzysztofa oraz Adelę i Zygfryda Pilorz

                 i syna Piotra

           

CZWARTEK                        19.08.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za + Zuzannę Szewczyk – od sąsiadów

            2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

                 o Boże błog., opiekę i zdrowie dla pani Juty oraz o Boże błog. dla całej rodziny

 

PIĄTEK                                20.08.2021      Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK

15.00   w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00   za + Andrzeja Marczak z ok. ur. – od żony z rodziną

 

SOBOTA                               21.08.2021      Wspom. św. Piusa X, pap.

7.00     za + Danutę Szwerthalter – od syna Krzysztofa z żoną Moniką oraz dziećmi Krzysztofem

              i Kaliną

13.00   ślub rzymski: Sylwia Lisińska i Łukasz Czerwik

18.00   za ++ Makarego i Norberta Bucholc – od siostry z rodziną

 

NIEDZIELA                         22.08.2021      XXI Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Krystynę Wójcik oraz syna Tomasza – od męża

8.30     za ++ Leokadię, Stanisława Kot

10.00   1) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże

                 błog., opiekę i zdrowie dla Henryka i Łucji Goraus z ok. 70 r. ur. oraz o Boże błog.

                 dla synów z rodzinami

             2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże

                  błog., opiekę i zdrowie na dalsze lata życia małżeńskiego dla Wiesławy i Tadeusza

                  Opach z ok. 40 r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za dar życia i kapłaństwa,

              z prośbą o zdrowie, Boże błog., łaskę wierności i dary Ducha Św. w dalszej posłudze

              kapłańskiej dlaks. Proboszcza Andrzeja Kubata z ok. ur. – od Rady Parafialnej i Wspólnot

              Parafialnych

INTENCJE MSZALNE - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
08/08

NIEDZIELA             08.08.2021      XIX Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Józefę i Alojzego Szaflic oraz ++ rodziców z obu str.

10.00   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Janiny z ok. ur.

16.00   za ++ rodziców Jana i Ernestynę Janota oraz syna ks. Edwarda     

 

PONIEDZIAŁEK                09.08.2021      Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

                                                                     (Edyty Stein), dz. i męcz., patronki Europy

18.00   1) za ++ Józefa i Rozalię Gwóźdź, rodziców, rodzeństwo oraz córkę Annę

            2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

                  o Boże błog. i opiekę dla rodzin Gembala, Łuszczek, Duda i Wyroba – od rodziców

           

WTOREK                             10.08.2021      Święto św. Wawrzyńca, diak. i męcz.

7.00     1) za ++ siostrę Teresę oraz męża Alojzego Lindner

            2) za ++ Katarzynę i Józefa Grzywa, dwóch synów, córkę, trzech zięciów oraz

                 ++ z pokr.

 

ŚRODA                                  11.08.2021      Wspom. św. Klary, dz.

18.00   1) za + Jana Biegun w r. śm., ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierp.

            2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

                 o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Elżbiety Kula z ok. ur.

           

CZWARTEK                        12.08.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za ++ Gertrudę Kula w r. śm. oraz męża Ryszarda

             2) za + Władysława Skamaj w 1 r. śm.

 

PIĄTEK                                13.08.2021      Dzień powszedni

18.00   za + Ludwika Kasprzyk w r. ur.

19.00   w int. czcicieli MB Fatimskiej

 

SOBOTA                               14.08.2021      Wspom. św, Maksymiliana Marii Kolbego,

                                                                        prezb. i męcz.

7.00     za ++ Jolantę Romek w r. śm. – od męża z dziećmi

13.00   ślub rzymski: Karolina Główczyk i Szymon Noga

18.00   za ++ Małgorzatę i Augustyna Kanafek oraz ++ rodziców z obu str.

 

NIEDZIELA                         15.08.2021      Uroczystość Wniebowzięcia NMP

7.00     w int. Parafian           

8.30     za + Józefa Kachel – od żony i dzieci

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Anioła Stróża o wszelkie potrzebne łaski i opiekę dla

              Antoniny Jazowskiej z ok. 1 r. ur.

16.00    do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże

              błog., opiekę i zdrowie dla Władysławy Janosz z ok. ur. oraz o błog. Boże dla synów

              z rodzinami

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
01/08

NIEDZIELA             01.08.2021      XVIII Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Annę Cygan w 23 r. śm., męża Józefa, córki Zofię i Czesławę oraz ++ z rodziny

8.30     w int. Parafian

10.00   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o Boże błog., opiekę , zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Barbary i Pawła Stachoń z ok. 50 r. śl. oraz o Boże błog. dla dzieci z rodzinami

16.00   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o Boże błog., opiekę, zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Justyny i Sławomira Bielak z ok r. śl. oraz o opiekę Anioła Stróża dla syna
             Miłosza z ok. 3 r. ur.

 

PONIEDZIAŁEK                02.08.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za ++ Janinę i Ludwika Budny, córkę, zięcia, wnuków oraz rodziców z obu str.

             2) za + Michała Goralczyk – od sąsiadów z ul. Granitowej 64

           

           

WTOREK                 03.08.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za dusze w czyśćcu cierpiące

             2) za + Kazimierza Sieradzkiego oraz ++ rodziców – od znajomych

 

ŚRODA                      04.08.2021      Wspom. św. Jana Marii Vianney’a prezb.

18.00   1) za + Mariana Poprawskiego – od dzieci z rodzinami

             2) za + Pawła Buczek – od szwagierki Ireny z rodziną

           

 

CZWARTEK                        05.08.2021      Dzień powszedni

7.00     1) w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów
              świeckich życia konsekrowanego

             2) za + Danutę Szwerthalter – od sąsiadów z ul. Węglowej 43

 

PIĄTEK                    06.08.2021      Święto Przemienienia Pańskiego

18.00   1) za + Stanisława Sobańskiego, ++ rodziców z obu str. oraz ++ rodzeństwo

             2) za +Bogusława Gałka w dn ur. – od żony i dzieci z rodzinami

 

SOBOTA                   07.08.2021      Dzień powszedni

7.00     w int. członków Żywego Różańca

18.00   za ++ Henryka Kasprzyk w 2 r. śm., żonę Michalinę, córkę Elżbietę oraz ++ rodziców
             z obu str.

 

NIEDZIELA             08.08.2021      XVIX Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Józefę i Alojzego Szaflic oraz ++ rodziców z obu str.

10.00   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Janiny z ok. ur.

16.00   za ++ rodziców Jana i Ernestynę Janota oraz syna ks. Edwarda

INTENCJE MSZALNE - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
25/07

NIEDZIELA             25.07.2021      XVII Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Władysławę Dyduch w 6 r. śm., męża Czesława oraz Józefę Wiercioch i męża
             Gerarda

8.30    za ++ Annę, męża Jerzego, syna Mieczysława Zawadzkich oraz ++ z pokr.

10.00   za ++ Annę Walczak, Annę Bzibziak , Bolesława Kielman oraz Monikę Walczak w 21 r. śm.

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców oraz chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                26.07.2021      Wspom. św. Joachima i Anny, rodziców NMP

18.00   1) za ++ Władysławę Dyduch w 5 r. śm. oraz męża Czesława

            2) za + Kazimierza Matras w r. śm.

             3) za + Stefanię Drobiczek – od córki Ewy z mężem

           

WTOREK                 27.07.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za + Kazimierza Sieradzkiego – od bratanicy Gosi i Janusza z rodziną

            2) za + Mariana Wysowskiego – od bratanicy Grażyny z rodziną

             3) za + Tadeusza Stanuch – od bratowej Krystyny Stanuch z Kąśnej

 

ŚRODA                      28.07.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za ++ rodziców Mariannę i Stanisława Korszeń oraz ++ z pokr.

            2) za ++ Kazimierza Marcinkiewicz w 12 r. śm. oraz brata Tadeusza

             3) za + Andrzeja Staciwa – od rodziny Watoła

 

CZWARTEK                        29.07.2021      Wspom. św. Marty

7.00     1) za + Henryka Domańskiego – od kolegów z garaży

            2) za + Zuzannę Szewczyk – od sąsiadów

             3) za + Kazimierza Komraus – od Agnieszki z rodziną

 

PIĄTEK                    30.07.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za ++ Matyldę Palka w r. śm., męża Pawła oraz ++ z pokr.

            2) za ++ Zofię Gach i Władysława Pach w r. śm., ++ z rodziny oraz dusze
             w czyśćcu cierpiące

            3) za + Danutę Szwerthalter – od syna Karola z rodziną

 

SOBOTA                   31.07.2021      Wspom. św. Ignacego z Loyoli, prezb.

7.00     za ++ Krystynę Ganobis i Mariana Wysowskiego – od członków Żywego Różańca

18.00   1) za + Stanisława Ziarno w 28 r. śm., oraz ++ rodziców z obu str.

            2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o  zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Urszuli Tarasiuk z ok. 60 r. ur. oraz o Boże błog.
             dla rodziny

 

NIEDZIELA             01.08.2021      XVIII Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Annę Cygan w 23 r. śm., męża Józefa, córki Zofię i Czesławę oraz ++ z rodziny

8.30    w int. Parafian

10.00   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o Boże błog., opiekę , zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Barbary i Pawła Stachoń z ok. 50 r. śl. oraz o Boże błog. dla dzieci z rodzinami

16.00   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o Boże błog., opiekę , zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Justyny i Sławomira Bielak z ok r. śl. oraz o opiekę Anioła Stróża dla syna
             Miłosza z ok. 3 r. ur.

INTENCJE MSZALNE - XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
18/07

NIEDZIELA              18.07.2021      XVI Niedziela Zwykła

7.00     do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o  zdrowie, Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla

              Agaty i Józefa Brońka z ok. 35 r. śl oraz z ok. 60 r. ur. Józefa (TD)

8.30     do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary i Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o  zdrowie, Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego

              dla Magdaleny i Bogdana Goraus z ok. 20 r. śl. oraz o Boże błog. i opiekę dla dzieci (TD)

10.00    do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o  zdrowie,

              Boże błog. dla Krystyny Wojtynek z ok. 60 r. ur. (TD)

16.00   za + Józefa Kachel – od żony i dzieci

 

PONIEDZIAŁEK                  19.07.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za ++ Stanisława Jochymek w r. śm. oraz żonę Helenę

            2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o  zdrowie, Boże błog. dla Czesławy Uszko z ok. 70 r. ur. oraz o opiekę i Boże błog.

             dla rodziny

            3) za + Adelę Pietryas – od sąsiadów i znajomych

           

WTOREK                  20.07.2021      Dzień powszedni

7.00     1) za + Mariana Wysowskiego – od zarządu firmy DrobiszTur

            2) za + Kazimierza Sieradzkiego – od kolegów z garaży

             3) za + Andrzeja Mika w 30. dn. po śm.

 

ŚRODA                      21.07.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za ++ Helenę i Franciszka Orawiec, syna Krzysztofa oraz Adelę i Zygfryda Pilorz

              i syna Piotra

            2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary i Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o  zdrowie, Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego

             dla Anny i Łukasza Lenart z ok. r. śl., oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny i opiekę

             Anioła Stróża dla Emilki i Mai

            3) za + Grażynę Miłkowską – od sąsiadów z ul. Warszawskiej 236

 

CZWARTEK                         22.07.2021      Święto św. Marii Magdaleny

7.00     1) za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Haliny

              i jej dzieci, Agnieszki i Adriana oraz wnuka Mikołaja

             2) za ++ Stefana Fuchs, Gertrudę Krawiczek, Andzrzeja Marczak, Bolesławę

              i Jana Pikuła, syna Krzysztofa, Jadwigę i Henryka Domański, Józefa Sołtysik

              oraz Kazimierza Pawlas – od sąsiadów z ul. Granitowej 108

              3) za + Halinę Zwierzchowską – od swata Jerzego z rodziną

 

PIĄTEK                     23.07.2021      Święto św. Brygidy, zak., patronki Europy

18.00   1) za + Irenę Wieczorek – od brata Piotra z rodziną i kuzynki Urszuli

            2) za + Halinę Zwierzchowską – od koleżanek i kolegów z KWK „PIAST”

             3) za + Marka Czerwik – od siostry Bożeny z rodziną

 

SOBOTA                    24.07.2021      Wspom. św. Kingi

7.00     za ++ Krzysztofa Przerwa oraz Helenę i Władysława Rembiesa

18.00   1) za ++ Barbarę Okoń i Andrzeja Bura w 20 r. śm., Marię i Pawła Okoń oraz

             Dariusza Szypuła w dn .ur.

            2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o  zdrowie, Boże błog. i Dary Ducha Św. dla Iwony Jarczyk z ok. 18 r. ur.

 

NIEDZIELA              25.07.2021      XVII Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Władysławę Dyduch w 6 r. śm., męża Czesława oraz Józefę Wiercioch

              i męża Gerarda

8.30     za ++ Annę, męża Jerzego, syna Mieczysława oraz ++ z pokr.

10.00   za ++ Annę Walczak, Annę Bzibziak , Bolesława Kielman oraz

              Monikę Walczak w 21 r. śm.

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz

             za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - XV NIEDZIELA ZWYKŁA
11/07

NIEDZIELA                    11.07.2021   XV Niedziela Zwykła

7.00    w int. Parafian

8.30    za ++ Irenę Cichoń w 28 r. śm., męża Tadeusza i wnuka Dawida

10.00 do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
            o  zdrowie, Boże błog. i opiekę dla córki Gabrieli i wnuczki Zuzi z ok. rocznic
            ur. oraz o zdrowie  i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek Zosi i Julii i potrzebne
            łaski dla ich rodziców

16.00  za ++ Jana Zaleskiego, braci Marka i Zdzisława oraz ++ rodziców z obu str.

 

PONIEDZIAŁEK  12.07.2021   Wspom. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.

18.00  1) za + Adama Adamskiego, ++ braci Henryka i Jerzego, rodziców oraz teściów

           2) za ++ Adama Bobak w 3 r. śm. oraz Jacka Łęgowik

            3) za + Eugeniusza Wenda w 30 dn. po śm.

         

WTOREK             13.07.2021   Wspom. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

7.00    1) za ++ Władysława Skamaj, Franciszka oraz ++ dziadków z obu str.

           2) za + Mariana Wysowskiego – od uczestników pielgrzymki do Fatimy i Ziemi Świętej

19.00  w int. czcicieli MB Fatimskiej

 

ŚRODA                 14.07.2021   Dzień powszedni

18.00  1) za ++ Jana Kocoń, Jadwigę i Jana Janosz oraz ++ z rodziny

           2) za ++ Joannę i Herberta Żmuda, ++ rodziców i ++ z pokr.

 

CZWARTEK                  15.07.2021   Wspom. św. Bonawentury, bpa i dK

7.00    1) za + Jolantę Romek – od mamy

           2) za + Mariana Porawskiego – od siostry Elżbiety i chrześnicy Dominiki

 

PIĄTEK                16.07.2021   Wspom NMP z Góry Karmel

15.00  w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00  za ++ Zenona Brachaczek w 8 r. śm. oraz mamę Elżbietę – od rodziny Dudys

 

SOBOTA               17.07.2021   Dzień powszedni

7.00    za + Krystynę Sojską w 1 r. śm. – od brata Irka z rodziną

18.00  do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o  zdrowie, Boże błog. i opiekę dla Wojciecha Zając z ok. ur.

 

NIEDZIELA                    18.07.2021   XVI Niedziela Zwykła

7.00    do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o  zdrowie,
            Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla Agaty i Józefa Brońka
            z ok. 35 r. śl oraz z ok. 60 r ur. Józefa (TD)

8.30   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary i Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
            o  zdrowie, Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla Magdaleny
            i Bogdana Goraus z ok 20 r. śl. oraz o Boże błog. i opiekę dla dzieci (TD)

10.00 do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
           o  zdrowie, Boże błog. dla Krystyny Wojtynek z ok. 60 r. ur. (TD)

16.00  za + Józefa Kachel – od żony i dzieci

INTENCJE MSZALNE - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
04/07

NIEDZIELA                  04.07.2021  XIV Niedziela Zwykła

7.00    w int. Parafian

8.30    do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o  zdrowie, Boże błog. i opiekę dla rodziny Tomczak

10.00   za ++ Czesława Wawro, żonę Jadwigę, brata Edwarda oraz ++ rodziców

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o Boże błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuków Aleksandry, Wojciecha,
             Jakuba, Mai, Aleksandra i Igora

 

PONIEDZIAŁEK         05.07.2021  Dzień powszedni

18.00   1) za ++ Dariusza Nieć i Kazimierza Sieradzkiego

            2) za + Halinę Zwierzchowską – od koleżanek i kolegów z KWK „Piast”

         

WTOREK            06.07.2021  Wspom. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.

7.00    1) za + Józefę Chrobak z ok. ur.

           2) za + Mariana Wysowskiego – od szwagierek Irminy i Marioli z rodzinami

 

ŚRODA                07.07.2021  Dzień powszedni

18.00   1) za + Józefa Opach w 20 r. śm.

            2) za ++ Mariannę Bassa i Romana Stępniak

 

CZWARTEK                 08.07.2021  Wspom św. Jana z Dukli, prezb.

7.00    1) za dusze w czyśćcu cierpiące

           2) za + Mariana Wysowskiego – od sąsiadów z ul. Granitowej 21

 

PIĄTEK               09.07.2021  Dzień powszedni

18.00   1) za + męża Adama Bobak w 3 r. śm.

            2) za + syna Adama Szwedor w 1 r. śm.

 

SOBOTA             10.07.2021  Dzień powszedni

7.00    za + Stanisława Murczek

18.00  za ++ Janinę Wszołek w 2 r. śm. oraz babcię Wiktorię

 

NIEDZIELA                  11.07.2021  XV Niedziela Zwykła

7.00    w int. Parafian

8.30    za ++ Irenę Cichoń w 28 r. śm., męża Tadeusza i wnuka Dawida

10.00  do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
            o  zdrowie, Boże błog. i opiekę dla córki Gabrieli i wnuczki Zuzi z ok. rocznic ur.
            oraz o zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuczek Zosi i Julii i potrzebne łaski dla
            ich rodziców

16.00 za ++ Jana Zaleskiego, braci Marka i Zdzisława oraz ++ rodziców z obu str.

INTENCJE MSZALNE - XII NIEDZIELA ZWYKŁA
27/06

NIEDZIELA             27.06.2021      XIII Niedziela Zwykła

7.00     za ++ Helenę Krawczyk, Antoniego Czajkowski oraz ++ z rodziny

8.30     do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
              o Boże błog., opiekę , zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
              dla Heleny i Józefa Gembala z ok. r. śl.

10.00   do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
              błog. opiekę i zdrowie dla Jolanty Kruszyna z ok. 60 r. ur.(TD)

11.30    za + Marka Sudoł w 6 r. śm.

14.00   ślub rzymski: Gabriela Cofała i Tomasz Karbowy

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz
              za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK    28.06.2021      Wspom. św. Ireneusza, bpa i męcz.

18.00   1) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
              o Boże błog. opiekę i zdrowie dla Bernardyny Wójcikiewicz z ok. 50 r. ur. (TD)

            2) za ++ Weronikę, Franciszka, Józefa i Franciszka Białczyk oraz ++ rodziców z obu str.

           

WTOREK                 29.06.2021      Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

7.00    1) za ++ Stefanię i Tadeusza Habczyk oraz zięcia Antoniego

            2) za + Mariana Poprawskiego – od Rady Parafialnej

18.00   za + Stefanię Drobiczek w 30 dn. po śm.

 

ŚRODA                      30.06.2021      Dzień powszedni

18.00   1) za + Norberta Szwach w 3 r. śm. oraz ++ rodziców

            2) za + Helenę Kotlarz w 11 r. śm. – od rodziny Marcinkiewicz

 

CZWARTEK                        01.07.2021      Dzień powszedni

7.00     1) w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz
              do instytutów świeckich życia konsekrowanego

             2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
              o Boże błog. opiekę i zdrowie dla Czesława Korszeń z ok. 75 r. ur. oraz o Boże
              błog. dla rodziny (TD)

 

PIĄTEK                    02.07.2021      Dzień powszedni

18.00   1) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą
             o Boże błog., opiekę , zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego
             dla Alicji i Grzegorza Wszołek z ok. 25 r. śl. oraz o Boże błog. i opiekę dla całej rodziny (TD)

            2) za ++ Stanisława Sobańskiego, brata Henryka oraz ++ rodziców z obu str.

 

SOBOTA                   03.07.2021      Święto św. Tomasza Apostoła

7.00     w int. członków Żywego Różańca

18.00   za ++ Helenę Kotlarz, Irenę Kołek, Adelę Świątek, Tadeusza Kotlarz oraz
             ++ rodziców z obu str.

 

NIEDZIELA             04.07.2021      XIV Niedziela Zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o  zdrowie,
              Boże błog. i opiekę dla rodziny Tomczak

10.00   za ++ Czesława Wawro, żonę Jadwigę, brata Edwarda oraz ++ rodziców

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,
             zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla wnuków Aleksandry, Wojciecha, Jakuba, Mai,
             Aleksandra i Igora

INTENCJE MSZALNE - XII NIEDZIELA ZWYKŁA
20/06

NIEDZIELA               20.06.2021       XII Niedziela Zwykła

7.00      w int. Parafian

8.30      za ++ męża Władysława Lofek, rodziców Helenę i Stefana Kowalczyk, brata Józefa,

               teściów Władysławę i Franciszka oraz szwagra Krzysztofa

10.00    do Najświętszego Serca Pana Jezusa z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

               o Boże błog. opiekę i zdrowie dla rodzin Zając

11.30     do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże

              błog., opiekę , zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla

              Marii i Andrzeja Trela z ok. 40 r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

16.00    1) za + Pawła w 1 r. śm.

             2) do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o Boże błog. opiekę i zdrowie dla Karoliny Adach z ok. ur.

 

PONIEDZIAŁEK       21.06.2021       Wspom. św. Alojzego Gonzagi, zak.

7.00     za ++ dziadków Franciszka i Helenę Orawiec, syna Krzysztofa, Adelę i Zygfryda Pilorz oraz syna Piotra

18.00    za + Józefa Kachel z ok. 2 r. śm. – od żony i dzieci z rodzinami

           

WTOREK                  22.06.2021       Dzień powszedni

7.00      za ++ Katarzynę Żabiński w 19 r. śm. oraz męża Juliana

18.00    1) za ++ Henryka, Kazimierza Gacek, siostrę Danutę, braci Jana i Bronisława oraz

               ++ rodziców z obu str.

             2) za + Ryszarda Zawoluk – od Dyrekcji oraz koleżanek i kolegów z PZS w Bieruniu

 

ŚRODA                       23.06.2021       Dzień powszedni

7.00     za + Bogusława Gałka w dn. ojca – od córki Jolanty i syna Piotra

16.00    o dary Ducha Św. dla młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania

18.00    za + męża Jana, teścia Jana, szwagra Jana i kolegę Jana

 

CZWARTEK              24.06.2021       Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

7.00     za ++ rodziców Szczepana i Teresę Kolny

18.00    1) za + Jana Kłeczek w r. śm. oraz chrześniaka Wiesława

             2 w int. uczniów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników PZS w Bieruniu z okazji

              zakończenia roku szkolnego

 

PIĄTEK                     25.06.2021       Dzień powszedni

7.00     za + Kazimierza Sieradzkiego – od współpracownic żony z kuchni i sekretariatu

              SP3 w Bieruniu

15.00    za ++ Stanisława Mańka w r. śm., Stefana Biskup, Kazimierza Jabłońskiego oraz

              ++ dziadków z obu str.

18.00    1) za ++ Janinę Wszołek i Teresę Krzętowską – od sąsiadki

             2) w int. uczniów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP3 w Bieruniu z okazji

              zakończenia roku szkolnego

 

SOBOTA                    26.06.2021       Dzień powszedni

7.00     za ++ Eugeniusza Hahn w 1 r. śm. oraz żonę Jolantę

18.00    za + Jana Walus z ok. 1 r. śm. – od żony z rodziną

 

NIEDZIELA               27.06.2021       XIII Niedziela Zwykła

7.00      za ++ Helenę Krawczyk, Antoniego Czajkowski oraz ++ z rodziny

8.30      do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

               o Boże błog., opiekę , zdrowie i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego

               dla Heleny i Józefa Gembala z ok. r. śl.

10.00    do Op. Bożej za wstaw. św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą           

               o Boże błog. opiekę i zdrowie dla Jolanty Kruszyna z ok. 60 r. ur.

11.30     za + Marka Sudoł w 6 r. śm.

14.00    ślub rzymski: Gabriela Cofała i Tomasz Karbowy

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych

              oraz za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętej Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.