Parafia
św. Barbary
w Bieruniu Nowym

Intencje Mszalne

INTENCJE MSZALNE - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
26/02

NIEDZIELA                                    26.02.2023         I Niedziela Wielkiego Postu

7.00       za + Łucję Goraus – od Ireny i Marysi

8.30       za + mamę Teresę Śleziona

10.00     do Op. Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog. i opiekę dla rodzin Gembołyś i Zając

11.30      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Krystyny Liszka z ok. 60 r. ur. oraz o Boże błog.
               dla rodziny (TD)

16.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za dar życia i kapłaństwa,
                z prośbą o zdrowie, Boże błog., łaskę wierności i dary Ducha Św. w dalszej posłudze
                kapłańskiej dla ks. Jacka Wojciecha – od Rady Parafialnej i Wspólnot Parafialnych
                2) w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz
                za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                           27.02.202           Dzień powszedni

7.00         1) za + Benedykta Janosz w 8 r. śm. oraz ++ z rodziny

                 2) o wyjście z nałogu dla małżonków

18.00       za + Halinę Goralczyk – od sąsiadów z ul. Granitowej 62

 

WTOREK                                        28.02.2023         Dzień powszedni

7.00       za + Zygmunta Karakuszka – od sąsiadów z ul. Warszawskiej 145

18.00    1) za + Tadeusza Uszko z ok. ur. – od żony i córek z rodzinami

              2) za + Mariana Mamok w 7 r. śm.

             

ŚRODA                                             01.03.2023         Dzień powszedni

7.00       1) za dusze w czyśćcu cierpiące

               2) za + Jerzego Adach

18.00     za + Jerzego Herbut – od Teresy, Andrzeja  i Tomasza Bałys oraz Katarzyny Sczepina z rodziną

 

CZWARTEK                                  02.03.2023         Dzień powszedni

7.00       za + Michała Goralczyk w 2 r. śm.

18.00     1) w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne oraz
                do instytutów świeckich życia konsekrowanego

              2) za + Kazimierza Sieradzkiego – od siostry Anny z rodziną

 

PIĄTEK                             03.03.2023         Dzień powszedni

7.00       za ++ Stanisława Sobańskiego, brata Kazimierza oraz ++ rodziców z obu str.

15.00      za + Piotra Zdanowicz – od sąsiadów z ul. Węglowej 99

18.00      1) w int. dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców

               2) za + Marię Żmija – od rodziny Matyjasik

 

SOBOTA                                          04.03.2023         Święto św. Kazimierza, Królewicza

7.00       w int. członków Żywego Różańca

18.00     1) za + Mariana Poprawskiego

              2) za ++ Marię i Jana Jęczmyk, synów, córkę, synową i zięcia

             

NIEDZIELA                                    05.03.2023         II Niedziela Wielkiego Postu

7.00       w int. Parafian

8.30       za + Annę Kulpa z ok. 6r. śm. – od męża Mariana z synem Bogumiłem oraz córki
                Renaty z rodziną

10.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Zofii Goraus z ok. 20 r. ur.

11.30      za ++ Jerzego Losoń w 1 r. śm., rodziców, teściów i brata Grzegorza

16.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Sławomira Sobańskiego z ok. 50 r. ur. oraz
                o Boże błog. dla całej rodziny

INTENCJE MSZALNE - VII NIEDZIELA ZWYKŁA
19/02

NIEDZIELA                                    19.02.2023         VII Niedziela zwykła

7.00       w int. Parafian

8.30       za ++ Władysławę i Wiktora Zalewa, synów Józefa i Stanisława oraz ++ z rodziny

10.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog., opiekę i dary Ducha Świętego dla Kingi z ok. ur.

              2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Kazimiery Adach z ok. 65 r. ur. oraz o Boże błog.
               dla dzieci i wnuków (TD)

11.30     za + Pawła Krawczyka – od sąsiadów z ul. Dąbrówki i Mieszka I

16.00    za ++ Cecylię Miczko w r. ur., męża Ludwika, syna Józefa, zięcia Zenona oraz ++ z pokr.

 

PONIEDZIAŁEK                           20.02.202           Dzień powszedni

7.00         1) za + Józefa Ochniak – od znajomych

                 2) za + Jerzego Maciejny – od szwagra z rodziną z Krakowa

18.00       za + Emila Kubieniec – od Tomasza i Barbary Banaś z dziećmi

 

WTOREK                                        21.02.2023         Dzień powszedni

7.00       1) za ++ Karolinę i Karola Pietryasz, córkę Adelę i syna Gerarda

              2) za + Łucję Goraus – od  Krystyny, Lidii, Piotra i Jarosława z rodzinami

18.00    1) za dusze w czyśćcu cierpiące

              2) za + Barbarę Maroldy- Kryczek w 30 dn. po śm.

             

ŚRODA                                             22.02.2023         Środa Popielcowa

7.00       za + Tadeusza Giertuga w 20 r. śm.

9.00       za ++ rodziców Ludwikę i Michała Jędrocha

16.30      za + córkę Barbarę Kura w 1 r. śm.

18.00     za + Emila Kubieniec – od sąsiadów z ul. Węglowej 73

 

CZWARTEK                                  23.02.2023         Dzień powszedni

7.00       za + Zofię Durda – od znajomych

18.00     1) za ++ Helenę Orawiec, męża Franciszka, dzieci Krzysztofa i Irenę oraz zięcia Romana

              2) za + Teresę Marzec z ok. r. śm. – od dzieci

 

PIĄTEK                             24.02.2023         Dzień powszedni

7.00       za ++ Wojciecha Chrostek w 30 r. śm., Henryka Chrostek w 5 r. śm.,
                oraz ++ z rodzin Chrostek, Białas, Wasiluk i Borgieł

15.00      za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00     1) za ++ Irenę Pomietlorz w dn. ur., męża Rafała, syna Jana, wnuka Grzegorza,
                Marię i Władysława, brata i bratową z rodz. Buda

               2) za + Irenę Dąbrowską w 1 r. śm.

 

SOBOTA                                          25.02.2023         Dzień powszedni

7.00       do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Magdaleny z ok. ur. oraz o Boże błog.
                dla dzieci z rodzinami

18.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
                z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Aurelii Lincer z ok. 80 r.ur. oraz o Boże błog.
               dla całej rodziny (TD)

              2) za + Piotra Nowak – od siostry Marii z rodziną

             

NIEDZIELA                                    26.02.2023         I Niedziela Wielkiego Postu

7.00      za + Łucję Goraus – od Ireny i Marysi

8.30      za + mamę Teresę Śleziona

10.00    do Op. Bożej za wstaw. MB Nieustającej Pomocy i św. Barbary z podzięk.
                za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę dla rodzin Gembołyś i Zając

11.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Krystyny Liszka z ok. 60 r. ur.
               oraz o Boże błog. dla rodziny (TD)

16.00    1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za dar życia
               i kapłaństwa, z prośbą o zdrowie, Boże błog., łaskę wierności i dary Ducha Św.
               w dalszej posłudze kapłańskiej dla ks. Jacka Wojciecha – od Rady Parafialnej
              i Wspólnot Parafialnych
              2) w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz
              za roczne dzieci, ich rodziców i chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - VI NIEDZIELA ZWYKŁA
12/02

NIEDZIELA                           12.02.2023      VI Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     o Boże błog., opiekę i łaskę zdrowia dla rodziny Tomczak

10.00   za + Teresę Marek w 19 r. śm.

11.30   za + Józefę Chrobak w 2 r. śm.

16.00   za ++ Władysława Zabawskiego, Wiesławę Chojnacką oraz Karola Noras

 

PONIEDZIAŁEK                   13.02.202        Dzień powszedni

7.00       1) za + Łucję Goraus – od znajomych i przyjaciół

               2) za + Stanisława Augustyniak – od siostry Stanisławy Piwowarczyk z rodziną

18.00     do Op. Bożej w int. członków Niezależnego Związku Zawodowego
               „Solidarność” KWK „Piast” w 34 r. reaktywacji

 

WTOREK                               14.02.2023      Święto Cyryla, mnicha i Metodego , bpa – patronów Europy

7.00     za + Albina Kalman – od Marka Sitko i Joanny Janas z rodziną

18.00   1) za + Zofię Durda – od znajomych

            2) za + Rafała Biegun w r. śm. i ur.

           

ŚRODA                                    15.02.2023      Dzień powszedni

7.00     1) za ++ rodziców Stanisława i Stefanię Matwiejczuk, syna Piotra oraz Mariannę
              i Władysława Bińczak

             2) za ++ rodziców Anielę i Józefa Szczygieł oraz teściów Teresę i Wojciecha Cabaj

18.00   za + Ewę Wierzgoń oraz ++ rodziców Irenę i Karola

 

CZWARTEK                          16.02.2023      Dzień powszedni

7.00     za + Brygidę Mach – od sąsiadów z ul. Granitowej 60 C

18.00   1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., opiekę i dary Ducha Świętego dla Martyny Andrzejewskiej
              z ok. 18 r. ur.

             2) za ++ Tadeusza Duława w dn. ur. oraz żonę Genowefę

 

PIĄTEK                                   17.02.2023      Dzień powszedni

7.00     za + Michała Gondko w 2 r. śm., ++ dziadków oraz ++ z rodzin Gondko i Janeczko

15.00    w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00   za ++ Ludwika Kasprzyk w 14 r. śm., rodziców Walerię i Jana oraz brata Piotra

 

SOBOTA                                 18.02.2023      Dzień pwszedni

7.00     za + Danutę Ponińską – od sąsiadów z ul. Warszawskiej 236

18.00   1) za + Kazimierza Płonka oraz ++ z rodzin Płonka i Stanek

            2) za + Zygmunta Surowiecki – od córki Elżbiety z rodziną i wnukiem Jakubem

           

NIEDZIELA                           19.02.2023      VII Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Władysławę i Wiktora Zalewa, synów Józefa i Stanisława oraz ++ z rodziny

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., opiekę i dary Ducha Świętego dla Kingi z ok. ur.

11.30    za + Pawła Krawczyka – od sąsiadów z ul. Dąbrówki i Mieszka I

16.00   za ++ Cecylię Miczko w r. ur., męża Ludwika, syna Józefa, zięcia Zenona oraz ++ z pokr.

INTENCJE MSZALNE - Iv NIEDZIELA ZWYKŁA
29/01

NIEDZIELA                           29.01.2023      IV Niedziela zwykła

7.00     za ++ Antoniego i Brygidę Kucz, wnuka Andrzeja oraz ++ rodziców z obu str.

8.30     za + Zofię Jugowiec w 1 r. śm. – od syna z rodziną

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Szymona z ok. ur. oraz Julii z ok. ur.

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog., opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego

             dla Genowefy i Józefa Budny z ok.r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz

              za roczne dzieci, ich rodziców oraz chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                   30.01.2023      Dzień powszedni

7.00       1) za + Wiesławę Popiela

              2) za + Zofię Durda – od znajomych

18.00     1) za + Jana Dziekielewski – od żony z dziećmi

              2) za + Teresę Gibas

 

WTOREK                               31.01.2023      Wspom. św. Jana Bosko, prezb.

7.00     za + Lucynę Cetnarowicz w 30 dz. po śm.

18.00   1) za + Władysława Gach

            2) za ++ Weronikę i Karola Wojtala, syna Szczepana, zięciów Stanisława i Wincentego,

             wnuka Adama oraz ++ z rodziny

           

ŚRODA                                    01.02.2023      Dzień powszedni

7.00     za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00   1) za ++ Halinę i Józefa Kozieł oraz Ryszarda Zawadzki

            2) za + Szczepana Wojtala w 30 dz. po śm.

 

CZWARTEK                          02.02.2023      Święto Ofiarowania Pańskiego

7.00     za ++ Monikę i Alfreda Grzesica oraz ciocie Zofię i Annę

18.00   1) w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie

            2) za ++ rodziców Marię i Władysława Barnacki, Irenę i Józefa Brożek oraz

             braci Stanisława i Franciszka

 

PIĄTEK                                   03.02.2023      Dzień powszedni

7.00     za + Stanisława Sobańskiego oraz ++ rodziców z obu str.

15.00   za ++ Jana, Józefę, Henryka Szoł oraz Jana i Helenę Ledwoń

18.00   1) w int. dzieci pierwszokomunijnych

            2) za + Łucję Goraus w 30 dz. po śm.

 

SOBOTA                                 04.02.2023      Dzień pwszedni

7.00     w int. członków Żywego Różańca

18.00   1) za ++ Pawła i Matyldę Palka oraz ++ rodziców z obu str.

            2) za ++ Bogumiła Jareckiego w dn. ur., Annę, Jerzego i Mieczysława Zawadzkich

           

NIEDZIELA                           05.02.2023      V Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za + Zbigniewa Bernaś – od działkowców „Skałka”

10.00   za ++ Emilię i Józefa Kuboszek, syna oraz ++ rodziców z obu str.

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o Boże błog., opiekę i dary Ducha Św. dla Wiktorii Sroczyńskiej

             z ok. 18 r. ur. – od rodziców i siostry Amelii

16.00   za ++ Barbarę i Marię Okoń z ok. ur., Pawła Okoń oraz Bolesława Szypuła w 22 r. śm.

INTENCJE MSZALNE - III NIEDZIELA ZWYKŁA
22/01

NIEDZIELA                           22.01.2023      III Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Ireny Glos z ok. 70 r. ur. oraz o Boże błog. dla dzieci

              z rodzinami (TD)

10.00   za + Ks. Edwarda Janota oraz + rodziców Jana i Ernestynę

11.30   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Anny Hering z ok. 40 r. ur. (TD)

16.00   za + Wiesława Rydzak w 10 r. śm., ++ rodziców z obu str. oraz szwagra Zbigniewa

 

PONIEDZIAŁEK                   23.01.2023      Dzień powszedni

18.00     1) za + Zofię Durda – od znajomych

              2) za + mamę Marię Stanek w 13 r. śm. – od rodziny Dudys

 

WTOREK                               24.01.2023      Wspom. św. Franciszka Salezego, bpa i dK

7.00     1) za + Wandę Zając w r. śm.

            2) za + Teresę Gibas

           

ŚRODA                                    25.01.2023      Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

18.00   1) za ++ Cecylię i Jana Bieleckich oraz Franciszkę i Henrykę Jończyk

            2) za ++ Władysława i Helenę Rembiesa, Krzysztofa Przerwę i Ryszarda Jureckiego

 

CZWARTEK                          26.01.2023      Wspom. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

7.00     1) za + Łucję Goraus – od sąsiadów z ul. Dąbrówki

            2) za + Bolesława Mendrygał w 30 dn. po śm.

 

PIĄTEK                                  27.01.2023      Dzień powszedni

18.00   1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Małgorzaty Baron z ok. 70 r. ur. oraz o Boże błog.

              dla dzieci z rodzinami (TD)

             2) za + Jerzego Herberta – od Ewy i Andrzeja Polanek, Ireny i Bogusława Michałek

             wraz z rodzinami Dzik i Szczygieł

 

SOBOTA                                 28.01.2023      Wspom. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

7.00     za ++ Andrzeja i Artura Kozłowskich w r. śm. – od rodziny Marcinkiewicz

18.00   1) za ++ braci Jerzego i Włodzimierza Sztandera

            2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o Boże błog., opiekę i światło Ducha Świętego dla Aleksandry Bielak

             z ok. 15 r. ur.

           

NIEDZIELA                           29.01.2023      IV Niedziela zwykła

7.00     za ++ Antoniego i Brygidę Kucz, wnuka Andrzeja oraz ++ rodziców z obu str.

8.30     za + Zofię Jugowiec w 1 r. śm. – od syna z rodziną

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Szymona z ok. ur. oraz Julii z ok. ur.

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

             z prośbą o Boże błog., opiekę i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla

             Genowefy i Józefa Budny z ok. r. śl. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz

             za roczne dzieci, ich rodziców oraz chrzestnych

INTENCJE MSZALNE - II NIEDZIELA ZWYKŁA
15/01

NIEDZIELA                           15.01.2023      II Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za + Grzegorza Losoń w r. śm., ++ rodziców, brata oraz ++ z pokr.

10.00   1) za + papieża BENEDYKTA XVI

              2) za + Jerzego Herbut – od żony i synów

11.30     za + Danutę Ponińską w 30 dn. po śm.

16.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Elżbiety Sobańskiej z ok. r. ur. oraz o Boże błog.
              dla całej rodziny

 

PONIEDZIAŁEK                   16.01.2023      Dzień powszedni

18.00     1) za + Zygmunta Surowieckiego – od sąsiadów z ul. Granitowej 30 - 40

               2) za + Genowefę Duława w r. śm.

                3) za + Albinę Omilian – od wnuczki Oli z rodziną i córki Elżbiety z rodziną

 

WTOREK                               17.01.2023      Wspom. św. Antoniego, opata

7.00     1) za + Waltera Musialik w 24 r. śm.

            2) za ++ Janinę i Ludwika Budny, córkę, zięcia, wnuków oraz ++ rodziców z obu str.

             3) za + Grażynę Pomietlorz – od sąsiadów z ul. Granitowej 114

           

ŚRODA                                    18.01.2023      Dzień powszedni

18.00   1) za ++ Jadwigę Wawro w 4 r. śm., męża Czesława oraz ++ rodziców i teściów

            2) za + Emila Kubieniec – od sąsiadów z ul. Węglowej 71

             3) za + Jana Kochan – od syna Dominika i córki Agnieszki z rodziną

 

CZWARTEK                          19.01.2023      Wspom. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

7.00     1) za + Zygmunta Surowiecki – od żony

            2) za ++ Marię i Ryszarda Saternus

             3) za + Piotra Nowak – od żony Aliny

 

PIĄTEK                                               20.01.2023      Dzień powszedni

15.00     w int. czcicieli Miłosierdzia Bożego

18.00     1) za + Jana Kłeczek w dn. ur.

              2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Władysławy Walczak z ok. 70 r. ur. oraz o Boże błog.
               dla dzieci z rodzinami (TD)

 

SOBOTA                                 21.01.2023      Wspom. św. Agnieszki, dz. i męcz.

7.00     1) za + Ryszarda Szczyrbowskiego w 26 r. śm., ++ rodziców z obu str., brata Stanisława,
              córkę Jadwigę i wnuka Krzysztofa

             2) za + Eugeniusza Kubieniec – od chrześniaka Daniela z rodziną

18.00   za + Józefa Ochniak – od znajomych

           

NIEDZIELA                           22.01.2023      III Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Ireny Glos z ok. 70 r. ur. (TD)

10.00   za + Ks. Edwarda Janota oraz + rodziców Jana i Ernestynę

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Anny Hering z ok. 40 r. ur. (TD)

16.00   za + Wiesława Rydzak w 10 r. śm., ++ rodziców z obu str. oraz szwagra Zbigniewa

INTENCJE MSZALNE - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
08/01

NIEDZIELA                           08.01.2023      ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

7.00     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Kazimierza z ok. ur.

8.30     w int. Parafian

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę i dary Ducha Świętego dla Mileny Andrzejewskiej z ok. 15 r. ur.

11.30    za + Barbarę Domasik – od sąsiadów z ul. Granitowej 70

16.00   za + Agatę Bukała w r. śm. – od dzieci i męża

 

PONIEDZIAŁEK                   09.01.2023      Dzień powszedni

7.00       1) za + Janusza Sołtysik w 30 dn. po śm.

               2) za + Marcina Łasicki – od sąsiadów z ul. Granitowej 78

18.00     za ++ Zofię i Stanisława Durda – od znajomych z ul. Granitowej 5D

 

WTOREK                               10.01.2023      Dzień powszedni

7.00     1) za + Łucję Goraus – od Magdy Sobańskiej z rodziną

             2) za ++ Małgorzatę Kała z ok. r. ur., męża Ernesta z ok. r . śm. oraz ++ z rodzin Kała i Matyja

18.00   za + Zygmunta Dąbkowskiego – od sąsiadów z ul. Węglowej 25 i 27

           

ŚRODA                                    11.01.2023      Dzień powszedni

7.00     1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla rodziny Białas

             2) za + Andrzeja Pencko – od brata Włodzimierza oraz siostry Heleny z rodziną

18.00   za + Emila Kubieniec – od szwagra Wiesława Banaś z żoną Marią

 

CZWARTEK                          12.01.2023      Dzień powszedni

7.00     1) za +Zygmunta Karakuszka w 30 dn. po śm.

             2) za + Łucję Goraus – od członków Żywego Różańca

18.00   za + Jerzego Herbut – od sąsiadów z ul. Węglowej 91

 

PIĄTEK                                               13.01.2023      Dzień powszedni

7.00       za ++ Helenę i Jana Waliczek, syna Jana, córkę Marię, Tadeusza Cachro oraz Małgorzatę
                i Henryka Hornik

15.00     za ++ Zygmunta Klaja, wnuka Bartłomieja, rodziców oraz braci  

18.00     za + Albina Kalman – od córki Barbary z synami

 

SOBOTA                                 14.01.2023      Dzień powszedni

7.00     1) za ++ Eugeniusza i Krystynę Machnik oraz Teresę i Stanisława Kudrawiec

             2) za + Janusza Sołtysik – od sąsiadów z ul. Granitowej 108

18.00   za + Elżbietę Kula – od sąsiadów z ul. Warszawskiej

           

NIEDZIELA                           15.01.2023      II Niedziela zwykła

7.00     w int. Parafian

8.30     za + Grzegorza Losoń w r. śm., ++ rodziców, brata oraz ++ z pokr.

10.00    1) za + papieża BENEDYKTA XVI

              2) za + Jerzego Herbut – od żony i synów

11.30     za + Danutę Ponińską w 30 dn. po śm.

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Elżbiety Sobańskiej z ok. r. ur. oraz o Boże błog.
              dla całej rodziny

INTENCJE MSZALNE - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
01/01

NIEDZIELA                             01.01.2023       Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.00      w int. Parafian

8.30      za + Konstantego Arnold w 4 r. śm. – od syna Waldemara

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla rodzin Ledwoń i Kowalik

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o błog. Boże dla pracowników, dozoru i emerytów Sortowni KWK „Piast”

16.00   za + Marię Oszust w r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK                     02.01.2023       Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza

                                                                         Z Nazjanzu bpów i dK

7.00        1) za + Krzysztofa Sokół – od żony Alicji

                2) za + Wacławę Liberadzką – od córki z rodziną oraz od sąsiadów z ul. Granitowej 90

18.00      za + Jana Cieśluk w r. śm.

 

WTOREK                                 03.01.2023       Dzień powszedni

7.00     1) za + Zygmunta Haśnik

             2) za ++ Paulinę i Serafina Bielak, syna Romana z żoną Teresą oraz synową
              Marię i zięcia Alojzego

18.00    za + Krzysztofa Palka w 7 r. śm., ++ rodziców i teścia Romana

           

ŚRODA                                     04.01.2023       Dzień powszedni

7.00     1) za + Teresę Jochemczyk

             2) za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Szymona z ok. ur.

 

CZWARTEK                            05.01.2023       Dzień powszedni

7.00     1) za + Stanisława Sobańskiego oraz ++ rodziców z obu str.

             2) za + Józefa Ochniak – od syna Sławomira z rodziną

18.00    w int. kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne oraz
              do instytutów świeckich życia konsekrowanego

 

PIĄTEK                                     06.01.2023       UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

7.00     w int. Parafian

8.30     do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog. opiekę i dary Ducha Świętego dla Barbary Duży z ok. 15 r. ur.
              oraz o Boże błog. dla całej rodziny

10.00    za + Tadeusza Wilka w 2 r. śm. – od mamy

11.30     za + Grzegorza Krzemień w 30 dn. po śm.

16.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog. i łaskę wierności na dalsze lata życia małżeńskiego dla
               Marii i Janusza Bubula z ok. 35 r. śl. oraz o Boże błog dla dzieci i wnuków (TD)

 

SOBOTA                                  07.01.2023       Dzień powszedni

7.00     1) w int. członków Żywego Różańca

             2) za + Zbigniewa Bernaś w 30 dn. po śm.

18.00    za ++ rodziców Anielę i Franciszka Świerk, ++ rodzeństwo: Jana, Annę,
              Janinę i Helenę oraz ++ szwagrów

           

NIEDZIELA                             08.01.2023       ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

7.00      do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog. i opiekę dla Kazimierza z ok. ur.

8.30      w int. Parafian

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
               z prośbą o Boże błog. i opiekę i dary Ducha Świętego dla Mileny Andrzejewskiej
               z ok. 15 r. ur.

11.30     za + Barbarę Domasik – od sąsiadów z ul. Granitowej 70

16.00    za + Agatę Bukała w r. śm. – od dzieci i męża

INTENCJE MSZALNE - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
25/12

NIEDZIELA                             25.12.2022       UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

0.00    PASTERKA - w int. Parafian

8.30     o Boże błog. i opieke dla rodzin Biegun, Kozubik, Suchodolski i Siupka

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

               o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Genowefy Budny z ok. 75 r. ur. oraz o Boże błog. dla

               całej rodziny (TD)

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o błog. Dzieciątka Jezus dla rodziny Lincer

16.00    w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych oraz za

              roczne dzieci, ich rodziców oraz chrzestnych

 

PONIEDZIAŁEK                     26.12.2022       Święto św. Szczepana, pierwszego męcz.

7.30      w int. Parafian

8.30     za + Annę Bzibziak w 16 r. śm. oraz ++ z rodziny

10.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Joanny z ok. ur.

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o błog. Boże dla rodziny Błaszcz oraz dzieci z rodzinami

16.00    za + Józefa Kachel – od żony i dzieci z rodzinami

 

WTOREK                                 27.12.2022       Święto św. Jana, Ap. i Ew.

7.00     1) za + Józefa Pardygał – od chrześnicy Beaty z rodziną z Wadowic

            2) za + Mirosława Wieczorek – od rodziny Ryczko

18.00    za ++ Karola i Jadwigę Kubica oraz Pawła i Elżbietę Kula

           

ŚRODA                                     28.12.2022       Święto św. Młodzianków, męcz.

7.00     za + Kazimierza Sieradzkiego – od Krystyny i Marka Boboń z rodziną

10.00    w int. dzieci naszej Parafii

18.00    za + Marka Łaciak – od sąsiadów z ul. Granitowej 60C

 

CZWARTEK                            29.12.2022       V Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

7.00     1) za ++ Piotra Nowak, Zofię Durda i Krystynę Pająk – od członków Żywego Różańca

            2) za ++ rodziców Annę i Jana Rudnickich, teściów Helenę i Augustyna Balura oraz

              ++ z rodziny

18.00    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o Boże błog. dla Kazimiery i Ryszarda Pasecznych w r. śl., opekę i zdrowie dla Ryszarda

              z ok. 75 r. ur. oraz Boże błog. dla całej rodziny (TD)

 

PIĄTEK                                     30.12.2022       Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

7.00     za + Józefa Pardygał – od wujka Edwarda Kozioł ze Spytkowic oraz kuzynki Małgorzaty

              Simik z mężem

15.00    za + Andrzeja Mika oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00    za ++ Stanisława Lustyk, Irenę i Franciszka Lustyk, Tobiasza, Zofię i Stanisława oraz

              Marię Maiczek

 

SOBOTA                                  31.12.2022       VII Dzień w Oktawie Bożego Narodzenia

7.00     1) za + Albinę Omilian - od córki Małgosi z mężem

            2) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,

              z prośbą o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Zofii i Franciszka Bałecki z ok. 51 r. śl. oraz

              o błog. Boże i zdrowie dla dzieci i wnuków

17.00    w int. Parafian

           

NIEDZIELA                             01.01.2023       Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.00      w int. Parafian

8.30     za + Konstantego Arnold w 4 r. śm. – od syna Waldemara

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

              o Boże błog. i opiekę dla rodzin Ledwoń i Kowalik

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

             o błog. Boże dla pracowników, dozoru i emerytów Sortowni KWK „Piast”

16.00   za + Marię Oszust w r. śm.

INTENCJE MSZALNE - IV NIEDZIELA ADWENTU
18/12

NIEDZIELA                           18.12.2022      IV Niedziela Adwentu

7.00     w int. Parafian

8.30     za ++ Józefa Ziajka z ok. 10 r. śm., rodziców z obu str. i brata Adama

10.00   za ++ Ludwika i Annę Tomeckich, ich synów i córki oraz Teresę,
              Mieczysława i Władysława Waloszczyk – od Ryśka z rodziną

11.30    za + Sebastiana Polko w 1 r. śm.

16.00   za + Jana Cieśluk w dn. ur.

 

PONIEDZIAŁEK                   19.12.2022      Dzień powszedni

7.00       1) za + Adelę Pietryasz z ok. ur.

              2) za + Marka Łaciak – od brata

18.00     za ++ Józefa Magiera, żonę Kazimierę, córkę Urszulę i zięcia Józefa

 

WTOREK                               20.12.2022      Dzień powszedni

7.00     za + Marię Bobak – od bratowej Marii Bobak

18.00   1) za ++ Adolfa Twardoch, żonę Teresę, rodziców z obu str. oraz Janusza Walus

             2) za + Adama Biegun w r. śm.

 

ŚRODA                                    21.12.2022      Dzień powszedni

7.00     1) za + Henryka Szwerthalter – od sąsiadów z ul. Węglowej 43 i sąsiadki z kl. 69/8

             2) za + Marka Czerwik – od szwagra Józefa Wójcik

18.00   1) za + Adama Cofała w 2 r. śm.

            2) za ++ Jadwigę i Erwina Wojtynek, Stanisława, Henryka Hyjek, dziadków
             oraz brata Tadeusza Mieczkowskiego

 

CZWARTEK                          22.12.2022      Dzień powszedni

7.00     1) za + Marię Żmija – od Haliny i Adama Żmija z rodziną z Kęt

             2) za + Mariusza Pokorskiego – od Mariusza Konderla z rodziną

18.00   1) za + Janinę Reczko z ok. r. śm., ++ rodziców z obu str., siostrę Elżbietę,
              szwagra Jana oraz ++ z rodziny

             2) za + Zygmunta Surowiecki w 30 dn. po śm.

 

PIĄTEK                                   23.12.2022      Dzień powszedni

7.00     za + szwagra Józefa Pardygał – od Andrzeja i Krystyny Górny

15.00    za ++ rodziców Teresę i Szczepana Sklorz, dziadków oraz ++ z pokr.

18.00   1) za + Stefana Jasuba w 21 r. śm. oraz ++ z rodziny

             2) za ++ z rodzin Biegun, Gach i Pach oraz za ++ z rodziny

 

SOBOTA                                 24.12.2022      Wigilia Narodzenia Pańskiego

7.00     za + syna Wojciecha Kocoń, ++ rodziców z obu str. oraz siostrę Małgorzatę

8.00   1) do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., opiekę i zdrowie dla rodzin Błaszcz, Rozmus, Kotas, Błaszcz,
              Szczotka i Niemiec

             2) za ++ Bartosza Faruga i Kazimierza Fortuna – od Sylwii z rodziną

           

NIEDZIELA                           25.12.2022      UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

0.00    PASTERKA - w int. Parafian

8.30     o Boże błog. i opieke dla rodzin Biegun, Kozubik, Suchodolski i Siupka

10.00   do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
              z prośbą o Boże błog., opiekę i zdrowie dla Genowefy Budny z ok. 75 r. ur. oraz
              o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

11.30    do Op. Bożej za wstaw. Matki Bożej i św. Barbary z podzięk. za otrzymane łaski,
             z prośbą o błog. Dzieciątka Jezus dla rodziny Lincer

16.00   w int. dzieci przyjmujących sakrament chrztu św., ich rodziców i chrzestnych
              oraz za roczne dzieci, ich rodziców oraz chrzestnych

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Świętej Barbary, siedziba: Bieruń Nowy, Kościelna 3.